Raadsvergadering 25 februari 2019 Plan van aanpak Versterking

IMG_7280donderdag 28 februari 2019 10:49

.....Tegelijk echter hebben we al meer dan een jaar vertraging opgelopen door de schuld van de minister en is het onverantwoord om nog langer te wachten met versterken en zo het creëren van een veilig thuis voor onze inwoners. Liever vandaag aan de slag dan morgen. We zitten in een spagaat tussen enerzijds onvoldoende garanties in geld en veiligheid en anderzijds het zo snel mogelijk aan de slag willen......

In het advies van de Mijnraad  m.b.t. dit plan van aanpak staat o.a. de volgende afspraak tussen rijk en regio als eerste vertrekpunt  genoemd: Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave.
Ondanks uw uitstekende inzet -als college en als wethouder- tijdens de inspreekavonden is gebleken dat het plan op dat moment hier niet aan heeft voldaan. Uitzicht op een veilig thuis raakte voor de meeste inwoners alleen maar verder uit beeld.....

Dat een HRA-methode (berekening computermodel) woningen die door uitvoering onderzoek aan de woning eerst onveilig waren, nu plotseling veilig verklaard werden, was onnavolgbaar en niet uitlegbaar aan de inwoners tijdens de inspraakavonden. Des te meer nu ook nog bleek -in de afgelopen week- dat de metingen van de KNMI mogelijk niet betrouwbaar zijn en die als grondslag voor de HRA-methode gebruikt zijn. Terwijl min. Wiebes dit wel wist op dat moment. Terwijl op het moment van presenteren enig zicht op goedkeuring en financiering door de minister totaal ontbreekt was er ook geen draagvlak om dit plan te verdedigen. Terecht heeft de burgemeester van Delfzijl zelfs geweigerd om het aan zijn bewoners voor te leggen. Genoeg redenen dus om dit plan als onvoldoende te kwalificeren. Ook de mijnraad had die conclusie moeten trekken zolang geen financiering geregeld is.

Tegelijk echter hebben we al meer dan een jaar vertraging  opgelopen door de schuld van de minister en is het onverantwoord om nog langer te wachten met versterken en zo het creëren van een veilig thuis voor onze inwoners. Liever vandaag aan de slag dan morgen. We zitten in een spagaat tussen enerzijds onvoldoende garanties in geld en veiligheid en anderzijds het zo snel mogelijk aan de slag willen. Gelukkig kunnen we deze zaken nu meer in het zicht in het bestuurlijk overleg wat nu plaatsvindt, maar hard zijn de toezeggingen nog steeds niet.

Daarom kiezen we als ChristenUnie toch voor doorgaan met dit plan onder de volgende voorwaarden, die overigens ook in uw plan worden genoemd:

  1. Alle woningen en gebouwen worden door een bouwkundig deskundige opgenomen en op basis van de NPR doorgerekend, met betrouwbare metingen KNMI, om te kunnen bepalen of ze aan de veiligheidsnorm voldoen en of versterkt moeten worden. Zo, dat ook cluster-gewijze aanpak mogelijk is. In die clusters die wij voorstellen als gemeente.
  2. Naast financiering voor de grootste risicowoningen (P50 en P90) moeten ook voor de “grijze” woningen, indien dit nodig is financiering worden toegezegd.

Daarnaast willen we het college nog eens wijzen op de zinsnede in het mijnbouwadvies over de Plus bij versterken. (Zie het advies onder 2.10 op pagina 14). Daarin noemt de mijnraad de € 7.000,00 verduurzamingsmaatregelen  een ondergrens en pleit zij voor aanvulling o.a. voor levensloop bestendig maken van de woning.

Als argument noemt de mijnraad hierbij: Compensatie door de overlast.

Het zou ons inziens een ereschuld aan dit gebied moeten zijn om alle woningen die schade opliepen te verduurzamen door hen de financiële ruimte te geven om van het gas af te komen. Ook als er niet versterkt moet worden. Alle overlast van schade, onveiligheid, maar ook het jarenlang moeten soebatten om herstel. Het gaf steeds weer veel irritatie en overlast. Het enige positieve was dat later je woning werd versterkt en verduurzaamd. In plaats van een opgelapt huis uiteindelijk naar een veilig ook een verduurzaamd warm thuis. Dat was het positieve. Het HRA zette daar op onverklaarbare wijze een streep door. Inlossen van deze ereschuld zouden we ons inziens van een goede overheid mogen verwachten ter compensatie van alle ellende die de winning alle inwoners bezorgd heeft. Ook als na zorgvuldig onderzoek de woning veilig verklaard wordt blijft deze ereschuld bestaan. Want de overlast was er. Dus ook voor de woning die nu veilig verklaart wordt, blijft die toezegging van verduurzamen.

Dus ook verduurzamen als er niet versterkt hoeft te worden.  Ter compensatie van de overlast, want dat was het argument van de mijnraad.

En die overlast en irritatie is door dit extra jaar wachten en weer een nieuwe  aanpak alleen maar toegenomen. En dan is die € 7.000,00 niet voldoende. Om van het gas af te komen is voor nieuwbouw € 20.000,00 uitgetrokken. Naast de genoemde € 7.000,00. Dus in bestaande woningen is veel meer nodig. Dus ter compensatie van alle overlast in dit gebied zo verduurzamen dat het als eerste gemeente van het gas af kan. Dat hadden we graag ingebracht ook in de behandeling van dit probleem zodat ook huizen die niet versterkt hoeven te worden toch dat recht op verduurzaming krijgen.

Deze bijdrage van Bé Prins en de reactie van de wethouder is hier terug te luisteren. Vanaf 1:49:30

Het plan van aanpak en het advies van de Mijnraad vindt u hieronder in de documenten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Advies Mijnraad2,6 MBapplication/pdfdownload
Plan van aanpak versterking Loppersum 20198,6 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 25 februari 2019 Plan van aanpak Versterking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.