Raadsvergadering 25 februari 2019 Erfgoedverordening (Monument)

Hoofdstraat Stedum autowoensdag 27 februari 2019 19:24

We vinden het een goede zaak dat naast de aanmerking “karakteristiek pand” en gebieden,
nu ook bescherming “gemeentelijk monument’ wordt aangeboden. We hebben gehoord en kunnen lezen dat het ook mogelijk is om interieur te schermen. Met het oog op de versterkingsoperatie biedt dit voor woningeigenaren meer mogelijkheden om hun eigendom te beschermen tegen afbraak van cultuurhistorische zaken en waarden. En niet alléén met het oog op de versterkingsoperatie maar dit biedt ook bescherming tegen organisaties en anderen in dit land, die het niet zo nauw nemen met ons cultureel erfgoed....

Op 11 februari 2019 hebben we in een commissie vergadering uitgebreide informatie ontvangen over de achterliggende gedachte van het opstellen en uitwerken van deze erfgoedverordening.

Dit raadsvoorstel is voor onze fractie een welkome aanvulling op de bescherming van ons cultureel erfgoed.
We vinden het een goede zaak dat naast de aanmerking “karakteristiek pand” en gebieden, nu ook bescherming “gemeentelijk monument’ wordt aangeboden. We hebben gehoord en kunnen lezen dat het ook mogelijk is om interieur te schermen.

Met het oog op de versterkingsoperatie biedt dit voor woningeigenaren meer mogelijkheden om hun eigendom te beschermen tegen afbraak van cultuurhistorische zaken en waarden. En niet alléén met het oog op de versterkingsoperatie maar dit biedt ook bescherming tegen organisaties en anderen in dit land, die het niet zo nauw nemen met ons cultureel erfgoed.

Het is op vrijwillige basis met daarbij de aantekening dat opneming en uitschrijving in het register zal plaatsvinden na advies van de gemeentelijke monumentencommissie. Is het correct dat de Monumentencommissie bij het Libau in Groningen is ondergebracht? (wethouder ja, dat klopt) In de onderliggende stukken hebben we kunnen lezen dat over deze erfgoedverordening overleg is gevoerd met onze fusiepartners Appingedam en Delfzijl. Beide hebben recentere verordeningen dan onze gemeente schrijft u, maar is dit onderdeel “gemeentelijk monument” ook in hun verordeningen opgenomen. (wethouder: ja, ook in Appingedam en Delfzijl is dit opgenomen.)

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft verder geen vragen meer over deze verordening en kan dan ook instemmen met uw voorstel. We hebben nog wel een opmerking.
We stellen u voor om de inhoud van deze erfgoedverordening uiteraard met onze inwoners te communiceren!

We denken hierbij aan:

  • Meenemen in de versterkingsoperatie met de betreffende huiseigenaren
  • Toevoeging op de website “www.loppersumversterkt.nl” onder het kopje “erfgoed en cultuur”.
  • De aanvragers voor “gemeentelijk monument” ook te wijzen op de mogelijkheden van het Cultuurfonds Friesland, Groningen en Overijssel op www.restauratiefonds.nl
  • En te wijzen op de Stichting Monument en Materiaal in Groningen www.stichtingmenm.nl/

(De suggeties worden door de wethouder Pier Prins meegenomen)

Deze bijdrage is van Jan van Heerde en is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 25 februari 2019 Erfgoedverordening (Monument)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.