Raadsvergadering 26 november 2018 DVO 2019-2020 Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerwoensdag 05 december 2018 18:36

In de aanloop naar de herindeling vinden we deze periode een goede keus.
Dit geeft niet alleen ruimte en tijd aan de mensen om in de bedrijfsvoering de efficiency volledig uit te nutten, maar ook om te kijken naar betere mogelijkheden om de groep mensen met een uitkering te helpen met het zoeken naar een baan......

Dank u voorzitter,

Voor ons ligt de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Werkplein Fivelingo voor de periode 1 januari 2019 tot eind 2020.
Een DVO die tot stand is gekomen samen met uw college en de colleges van Delfzijl en Appingedam. In de aanloop naar de herindeling vinden we deze periode een goede keus.
Dit geeft niet alleen ruimte en tijd aan de mensen om in de bedrijfsvoering de efficiency volledig uit te nutten, maar ook om te kijken naar betere mogelijkheden om de groep mensen met een uitkering te helpen met het zoeken naar een baan.

De fractie van de ChristenUnie vindt dat we niet alleen moeten kijken naar de kansrijke groep mensen in het bijstandsbestand, maar we zien hier ook mogelijkheden in combinatie met de pilot van Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) en de voedselbanken. De pilot die ons in de commissievergadering van 12-11-2018 door SWD is bekend gemaakt. We verwachten veel van deze pilot en we wensen de medewerkers die hierbij zijn betrokken veel inzet, wijsheid en succes toe.

Overigens, door de diverse wijzigingen op het terrein van werk en inkomen verwachten we dat er in de komende periode -van deze DVO- tussentijds bijgestuurd moet worden. We zouden hiervan graag op de hoogte worden gehouden.
De fractie van de ChristenUnie hoopt dat bij die bijsturingen de mens voorop blijft staan, en niet alleen financiële middelen lei(ij)dend zullen zijn.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft kennisgenomen van de Dienstverleningsovereenkomst 2019-2020 van Werkplein Fivelingo en we wensen geen zienswijze in te dienen.

Deze bijdrage is van Jan van Heerde, en hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 26 november 2018 DVO 2019-2020 Werkplein Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari