Raadsvergadering 26 november 2018 Kadernota subsidies

Portemonneewoensdag 05 december 2018 18:28

De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de kadernota subsidies. Dit scheelt een stuk minder papierwerk en de aanvraag is eenvoudiger. Dat is een goede zaak.

De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de kadernota subsidies.
Dit scheelt een stuk minder papierwerk en de aanvraag is eenvoudiger. Dat is een goede zaak.

We hebben nog wel wat vragen c.q. wensen met betrekking tot het Dorpsbudget:

  • Niet klakkeloos geld overmaken naar de dorpen,

Stimulering van activiteiten voor het dorp:

  • Acties van vrijwilligers moeten dus iets opleveren voor het dorp: extra budget, facilitering.
  • Door werk van gemeente over te nemen (onderhoud begraafplaatsen, openbaar groen) door vrijwilligers, zou je dus extra dorpsbudget kunnen verdienen.
  • Actie "DorpSchoon" van zwerfvuil levert extra dorpsbudget.
  • Ook experimenteren met besteding in openbare ruimte, pluktuin, speeltuin, extra bloembakken.
  • Ook aanvragen voor bedragen kleiner dan 200 euro in behandeling nemen.

Deze bijdrage van Bé Prins is hier terug te luisteren.

« Terug