Raadsvergadering 5 november 2018 Opmerkingen bij begroting 2019

gemeentewapenmaandag 12 november 2018 16:15

We willen als gemeente Loppersum een bestuur zijn die dicht bij de burgers staat. Een open gemeentehuis waar je zonder afspraak nog binnen kunt lopen. Tegelijk vinden we meedenken en meepraten van onze inwoners belangrijk. Vandaar de inspraakbijeenkomsten bij nieuwe plannen en dorpenrondes om de burger op locatie te spreken en te horen....

Voorzitter, andere aanwezigen en belangstellenden op de tribune en thuis, voor ons ligt de begroting 2019.  

We constateren als ChristenUnie dat ook de begroting er goed uitziet. Ondanks extra investeringen toch meerjarig een sluitende begroting. We zijn blij dat extra investeringen mogelijk bleken en we zo onze gemeente in goede conditie in 2021 de nieuwe gemeente binnen kunnen loodsen. Ook het vooroverleg over deze investeringen vonden we nuttig om raadsbreed tot een goede afweging te komen.

Dienstverlening nu en straks

We willen als gemeente Loppersum een bestuur zijn die dicht bij de burgers staat. Een open gemeentehuis waar je zonder afspraak nog binnen kunt lopen. Tegelijk vinden we meedenken en meepraten van onze inwoners belangrijk. Vandaar de inspraakbijeenkomsten bij nieuwe plannen en dorpenrondes om de burger op locatie te spreken en te horen.
Dorpen die via zelfwerkzaamheid, dorpenoverleg en budget hun eigen toekomst mee vorm geven.
We zien als Christenunie deze inzet in zelfwerkzaamheid ook graag beloond in extra dorpsbudget. Dit geeft de vrijwilliger het gevoel dat zijn inzet nog meer oplevert voor het dorp.

Deze meedenkende en meewerkende dorpen en een benaderbare overheid moet ook onze inbreng zijn in de nieuwe gemeente. Dit willen we daadwerkelijk vorm gaan geven in de klankbordgroep en in de te vorm werkgroepen, samen met Delfzijl en Appingedam.

Ook de WOZ aanslag voor bedrijven zou hier een aandachtspunt moeten zijn, voorkomen bij de voorbereiding is beter dan het genezen achteraf zoals in het Hogeland.

Werk, sociale voorzieningen, vrije tijd

Het is goed het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) laagdrempelig en dicht bij de burger te houden. Ook in de nieuwe gemeente zal dit centrum alleen goed functioneren als het goed bereikbaar blijft.

Schoolpleinen ook na schooltijd een speel- en ontmoetingspunt laten zijn voor de jeugd lijkt ons een goede zaak. We zagen ook graag dat de aan te leggen kunstgras oefenhoeken beschikbaar zijn voor gebruik door het hele dorp. Zo`n forse investering vraagt erom dat hij zo veel mogelijk gebruikt wordt.

Bij de duurzame verharding van de fietspaden met beton moeten wat ons betreft die paden die naast recreatief, ook veel gebruikt worden voor woon-werk verkeer, voorrang hebben. De breedte moet dan wel zodanig worden dat de snelle E-biker en de recreatief fietser elkaar goed kunnen passeren.

Gaswinning en versterking, wonen en leefomgeving

Door het getwijfel van de minister is de versterking bijna een half jaar achterop geraakt. Zaak om nu de versterking  weer voortvarend op te pakken. Maar dan wel tegelijk toekomstbestendig,  door verduurzaming en levensloopbestendig maken. Goed om daar leningen voor beschikbaar te stellen. Goed dat er budget beschikbaar is gesteld om parallel aan de versterkingsprojecten de leefomgeving aan te pakken en zo koppelkansen te benutten.
Naast Loppersum en `t Zandt moet er straks ook nog budget zijn voor andere dorpen zoals Middelstum-Zuidwest die er nu nog PM op staat.

In het verleden is door ons aangedrongen op een project aardgasloos bouwen. We zijn daarom blij met de flinke start die nu dankzij de rijksbijdrage gemaakt kan worden. Bij nieuwbouw is aardgasloos relatief eenvoudig te realiseren. Bij versterken van bestaande bouw is dit een stuk lastiger, met name bij oude woningen. Een goed verduurzamingsadvies is hierbij vaak nodig, terwijl de kosten die gemaakt moeten worden meestal hoger zijn.
Een goed onderbouwd technisch advies en bijdragen via subsidiëren van de verduurzamings-maatregelen is hiervoor nodig om ook dit deel van de woningen aardgaslozer te krijgen.
Ziet u hiervoor mogelijkheden gezien de extra middelen die zijn vrijgemaakt?
Het zou volgens ons voor de overheid een ereschuld moeten zijn om dit gaswinningsgebied als eerste van het aardgas af te krijgen.  
We vinden dat er meer stimuli nodig zijn om te zorgen dat de eigenaar gelijktijdig met versterken een grote verduurzamingsslag kan en wil maken.
Welke mogelijkheden ziet u om hieraan bij te dragen?

Garantie van prijs en veiligheid

We zijn blij met uw inzet voor een garantieregeling tegen waardedaling t.g.v. gaswinning. Maar willen vooral ook blijven pleiten voor een werkelijke (en geen statistische) veiligheidsgarantie voor de woningen door een zorgvuldig bouwkundig onderzoek. Dit geeft pas echt het gevoel terug dat het hier veilig en rustig (ook financieel) wonen is.
Kunt u aangeven binnen welke termijn de inspecties van alle woningen -in onze gemeente- klaar moeten zijn?

Financiën

We zijn blij dat zorgvuldig rekenwerk ons geleerd heeft dat de pakketbelasting niet met 1,6% maar met slechts 0,1% stijgen. Vergeleken met de landelijke cijfers (www.coelo.nl) zitten we best hoog, ook vergeleken met onze toekomstige DAL partners (Delfzijl, Appingedam).
We pleiten daarom om ook komende jaren de verhoging te beperken tot 1,5 %.

Risico`s zien we bij het jeugdwerk en bij Werkplein Fivelingo. U wilt in Dal verband proberen deze risico`s bij de jeugdzorg beter beheersbaar te krijgen. Bij Werkplein spreekt de taakstelling van 150 minder ons aan. Gezien de aantrekkende economie moet dit toch haalbaar zijn. Mogen we niet alleen Werkplein Fivelingo, maar ook u als bestuurders aan deze doelstelling houden?

Voor het jeugdwerk is in het verleden door ons gewezen op de mogelijkheden van een POH. (praktijkondersteuner huisartsen). Andere gemeenten hebben goede ervaringen hiermee.
U wilde naar mogelijkheden kijken, heeft dit al iets opgeleverd?

Het gasdossier, het weer voortvarend opstarten van de versterking en tegelijk een goede heringedeelde gemeente realiseren in de komende jaren zal inderdaad veel van u als college, maar ook van onze medewerkers vragen. We hopen dat ondanks de hoge werkdruk er tijd blijft voor opleiding om zo de goede kwaliteit van onze mensen ook in toekomstige functie in de nieuwe gemeente te borgen.
Tegelijk hopen we dat onze Hemelse Vader u en uw medewerkers ook de energie, de rust en het inzicht wil geven om deze klus ook verder vorm te geven.  We wensen u daarom hierbij Zijn zegen toe.  

bijdrage van Bé Prins, fractievoorzitter.
De algemene beschouwingen zijn ook hier terug te luisteren.

                                                

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 5 november 2018 Opmerkingen bij begroting 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari