Raad 24 september 2018 Uitvoeringskosten Milieubeleidsplan

IMG_9704adinsdag 25 september 2018 14:27

Op weg naar een fossielonafhankelijk Loppersum in 2030”. Daarin moeten we NU stappen gaan zetten, anders gaan we deze doelstelling niet halen. Dus één van uw voorstellen -de energietransitie te versnellen- steunen we van harte. Min. Wiebes heeft gezegd dat in 2030 de gaskraan dicht gaat. Hij wil dit in de komende jaren -met kleine stapjes- bereiken……
Inwoners gemeente Loppersum en wij denken daar duidelijk anders over….Daarom, we moeten ook zelf, we zullen zelf.....

Mevrouw de voorzitter,

Op 18 april 2017 hebben we hier samen het milieubeleidsplan 2017 – 2020 vastgesteld. De fractie van de ChristenUnie, bij monde van Bé Prins, zei toen: “De ambitie is hoog en het perspectief is uitdagend. En dat spreekt ons aan. Meedenken wordt sterk gestimuleerd in meedenksessies en meedoen in facilitering energiecorporaties. Kortom een uitstekend verhaal en veel goede aanzetten.” (einde citaat)

Ik heb dit milieubeleidsplan er nog even bij gepakt en we staan nu bij het uitdagende speerpunt “op weg naar een fossielonafhankelijk Loppersum in 2030”. Daarin moeten we NU stappen gaan zetten, anders gaan we deze doelstelling niet halen. Dus één van uw voorstellen -de energietransitie te versnellen- steunen we van harte.
Min. Wiebes heeft gezegd dat in 2030 de gaskraan dicht gaat. Hij wil dit in de komende jaren -met kleine stapjes- bereiken……
Inwoners gemeente Loppersum en wij denken daar duidelijk anders over….
Daarom, we moeten ook zelf, we zullen zelf. En kiezen daarom voor een parallelle benadering voor het sneller beperken van de gaswinning.
Versneld van het aardgasgebruik af, en niet in kleine stapjes. – Min. Wiebes- we willen grote stappen zetten, door zelf minder gas te gebruiken, lees …af te nemen. Energietransitie voor particulieren EN bedrijven. Een beste duw in Wiebes-rug geven, zullen we maar zeggen. De energievisie klaar eind 2018? Onder de titel “Op weg naar ons gasDAL 2021”?
Reactie wethouder Schollema: Eind 2018 niet klaar, maar wordt breder opgepakt. We gaan namelijk wel drie spaden dieper!

Energiebesparingscampagne voor bedrijven.
Volgens onze fractie moet je hiermee direct beginnen, immers dit zijn de grootverbruikers van ons aardgas. In de onderliggende stukken staat dat indien terugverdientijd energiebesparende maatregelen minder is dan 5 jaar het bedrijf wettelijk verplicht is om die maatregelen uit te voeren. Monitoring hiervan, met name een taak door en voor de Omgevingsdienst, is een must.

Deelname Green deal laadpalen.
Doelstelling  is om 1000 laadpalen in provincie Groningen en Drenthe te plaatsen. De doelstelling voor gemeente Loppersum is niet vastgesteld en plaatsing duurt 3 jaar hebben we kunnen lezen. Dus bovenaan dit stukje had beter kunnen staan Green DAL laadpalen i.p.v. Green deal laadpalen....
Vraag, hebben onze toekomstige partners deze samenwerkingsovereenkomst ook ondertekend of gaan we dit terugzien in onze gezamenlijke energievisie.
Reactie wethouder Schollema:
Er komt in ieder geval één laadpaal in Stedum. Delfzijl en Appingedam doen ook mee aan dit programma! Verder hebben we hebben besloten om regelmatig om tafel te gaan met betrekking tot de energievisie.

Uw verdere projecten zoals benoemd in uw “Plan van aanpak” steunen we van harte.
Dat is ook hart nodig. Eén klein puntje: Het is toch vreemd dat er elk jaar nog steeds meer CV-installaties op gas worden verkocht. Waar ontbreekt het aan in de voorlichting. Bij ons, bij de installateur? Ook in mijn directe omgeving merk ik dat er een soort berusting insluipt die wij niet willen.

De fractie van de ChristenUnie vind dat we alles op alles moeten zetten om onze inwoners bij te staan in voorlichting over ons energiegebruik, ook in financiële zin. Energiebesparende maatregelen en de duurzaamheidslening moet daar altijd een onderdeel van zijn.

Tenslotte mevrouw de voorzitter, € 100.000,00 is een hoop geld. Kun je ook andere leuke dingen van doen. € 10,18 aan elke inwoner geven bijvoorbeeld?

Bizar voorzitter, maar toch moeten we hier de vraag stellen:
Dit budget beschikbaar stellen is dat wel H & H, Haalbaar & Houdbaar? De fractie van de ChristenUnie zegt ja, ik wil, we willen.
Een Cusje volgt dan: Goed Rentmeesterschap levert een vermogen op.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren. Aanklikken en dan zoeken op agendapunt en daarna de spreker.

« Terug

Reacties op 'Raad 24 september 2018 Uitvoeringskosten Milieubeleidsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari