Raad 24 september 2018 Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

kerk middelstum (4)dinsdag 25 september 2018 14:06

Betrek de kleine kernen bij het proces zodat ze mee praten over behoud van hun voorzieningen. Daarom zijn we blij met dorps- en wijkverenigingen die betrokken worden bij het overleg. Bottom-up. Voorzieningen als centrumdorp in stand houden en ook na herindeling dezelfde functie moet blijven houden.

Mevrouw de voorzitter,

Voor ons ligt het bijgestelde Plan van Aanpak herindeling Dal (Delfzijl, Appingedam en Loppersum)-gemeenten.

In de klankbordgroep is hierover gesproken.

We hebben hierbij toen aandacht gevraagd voor 3 zaken:

  1. Overleg over de financiële medeverantwoordelijkheid of bijdrage van de provincie voor de nieuwe relatief kleine gemeente. U geeft aan dat dit in bestuurlijk overleg met de provincie een plaats kan vinden. We gaan er vanuit dat die medeverantwoordelijkheid hiermee geborgd kan worden.
  2. Betrek de kleine kernen bij het proces zodat ze meepraten over behoud van hun voorzieningen. Daarom zijn we blij met dorps- en wijkverenigingen die betrokken worden bij het overleg. Voorzieningen als centrumdorp in stand houden en ook na herindeling moet die functie ook gewoon blijven. Bottom-up dus. Toch vinden we dat we moeten polsen wat de mening van Middelstum e.o. is, dit mede naar aanleiding van de inspreker dhr. Bosch, woordvoerder van werkgroep Middelstum en Omstreken (voormalige gemeente Middelstum)
  3. Betrek de griffiers en nu ook de voorzitter van de klankbordgroep bij de stuurgroep om zo een goede informatievoorziening van raden en klankbordgroep beter in te passen. De toezeggingen geven een goede intentie aan, maar zijn nog niet erg concreet uitgewerkt. We zien dit graag concreter uitgewerkt en zullen de uitwerking in de praktijk daarom kritisch blijven volgen.

Daarnaast zijn we blij met uw reactie op de BOR dat het de intentie is om ambtenaren te betrekken bij het proces en er voldoende doorlooptijd is voor plaatsing en inpassing van hen in de nieuwe organisatie.

We kunnen daarom instemmen met voorliggend plan van aanpak.

Bijdrage van Bé Prins hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 24 september 2018 Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari