Raad 2 juli 2018 Nota Jeugdbeleid 2018-2020

NIX18-cmyk-payoff-fcmaandag 02 juli 2018 22:09

“Toch kunnen we stellen dat er nog steeds, te veel, te vaak en te vroeg alcohol wordt gebruikt. Verder valt op dat specifiek in de gemeente Loppersum een groot deel van de ouders het goed vindt dat er door hun zoon of dochter alcohol wordt gedronken (35% van jongeren van 14 jaar) of dat er niets van wordt gezegd.”......

Op 12 maart 2018 is de conceptnota Jeugdbeleid besproken in de commissie.

We zijn blij met deze nota Jeugdbeleid. Een goede zaak dat zowel in de beleidsvorming als uitvoering wordt samengewerkt met onze toekomstige partners Delfzijl en Appingedam. In dit bovenal positieve stuk ook aandacht voor problemen zoals de gevolgen van met name alcoholgebruik.
Ik citeer; “Toch kunnen we stellen dat er nog steeds, te veel, te vaak en te vroeg alcohol wordt gebruikt. Verder valt op dat specifiek in de gemeente Loppersum een groot deel van de ouders het goed vindt dat er door hun zoon of dochter alcohol wordt gedronken (35% van jongeren van 14 jaar) of dat er niets van wordt gezegd.”

We vinden het dan ook een prima plan, ook in het kader van preventie, om een voorlichtingsavond over de gevolgen en het gebruik van alcohol en drugs te organiseren. De vraag is of jongeren met hun ouders naar deze avond toekomen. Dit gaat volgens ons alleen lukken als er een aantrekkelijk programma wordt georganiseerd en een spreker die de jongeren letterlijk aanspreekt. Een bekende dus!

Wat ons opviel was het aantal doorverwijzingen naar bureau Halt wat te vinden is in bijlage 2 “waar-staat-je-gemeente.” Aantal doorverwijzingen is hoger dan in de provincie Groningen. Op de website van Halt https://www.halt.nl/ de gegevens opgevraagd en daaruit blijkt dat 2017 helemaal niet zo’n “slecht” jaar was. Vanwaar het verschil?

Loppersum 2016

13 doorverwijzingen. 16,8 per 1000 jongeren 85.7% t.o.v. voorgaand jaar

Loppersum 2017

4 doorverwijzingen 5,1 per 1000 jongeren -69.2% t.o.v. voorgaand jaar

Tenslotte voorzitter, de fractie van de ChristenUnie vindt het een uitstekend plan om vanwege de gevolgen van de gaswinning en versterkingsopgave ruime aandacht te schenken aan onze jongeren, en u wilt daarom specifieke acties voor de jeugd organiseren.
In het rijtje van voorbeelden van activiteiten genoemd in bijlage 1 hebben we echter geen concrete activiteit hierover kunnen vinden.
Wel hebben we kunnen constateren dat er op de website www.loppersumversterkt.nl
Ruim aandacht is voor de jongeren, waarvoor dank. Evenals voor de opbouw van deze website.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren, evenals de reactie van plv. wethouder Pier Prins

« Terug

Reacties op 'Raad 2 juli 2018 Nota Jeugdbeleid 2018-2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.