Open (brand) brief van fractievoorzitters aardbevingsgemeenten

aardbeving websitedinsdag 05 juni 2018 15:14

Aanleiding voor de open brief zijn de recente ontwikkelingen rond uitstel en meer onderzoek naar een groot aantal woningen die versterkt moeten worden, het vastlopen van het overleg tussen de minister en de bestuurders en maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied en het opstappen van de Nationaal Coördinator Groningen', schrijft Marco Metscher CU, een van de ondertekenaars en initiatiefnemer van de brief.

Open brief aan minister Wiebes/ de regering/ de leden van de Tweede Kamer

Tunnelvisie

Er is een tunnelbrand! Automobilisten op de linker rijstrook worden door de wegbeheerder de tunnel
uitgeleid. Tegelijkertijd moeten automobilisten op de rechter rijstrook hun auto ín de tunnel aan de
kant zetten en parkeren terwijl de wegbeheerder nog even onderzoekt of zij net zo veilig de tunnel
kunnen verlaten als de automobilisten op de linker rijstrook.

Bovenstaande situatieschets is natuurlijk ondenkbaar. Toch voelen een heleboel Groningers zich als
de automobilist op de rechter rijstrook. Al jarenlang wonen mensen in huizen die na iedere
aardbeving als gevolg van de gaswinning meer stabiliteit verliezen. Onderzoek na onderzoek, nieuwe
ontwikkelingen waarop ook weer nieuwe onderzoeken komen. Allemaal met het doel om te komen
tot een veilige woning. Maar die veilige woning is er nog steeds niet. Ondertussen zitten mensen in
de stress van onzekerheid. Niet iedereen is mentaal even flexibel om met dit soort spanningen om te
kunnen gaan. Scheuren in de huizen, scheuren in de ziel.

Nu er licht aan het eind van de tunnel leek te schijnen met versterkingsadviezen voor een eerste
grote groep mensen leek er ook een eind te komen aan een stuk onzekerheid. Helaas moeten we
constateren dat dat maar voor een deel van de mensen geldt. Anderen in precies dezelfde
omstandigheden maar waarvan het versterkingsadvies nog niet gedeeld is blijven in die onzekerheid
en gaan daar kapot aan. Hoe lang nog?

Als volksvertegenwoordigers zien wij wat de voortdurende onzekerheid met onze inwoners doet.
Iedere dag weer. De stress, de ontwrichting, de radeloosheid, het botsen tegen de muur. En met hen
smachten wij naar het licht aan het eind van de tunnel.
Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de recente ontwikkelingen. Het uitstellen van de
versterkingsoperatie om nieuw onderzoek te doen naar gebouwen waar al rapporten over klaar
liggen. Het klappen van het overleg tussen overheden uit het aardbevingsgebied, maatschappelijke
organisaties en de minister. Het opstappen van de Nationaal Coördinator Groningen.
Dit alles leidt tot een onacceptabele situatie van uitstel en onzekerheid.

Daarom deze oproep:
Minister Wiebes, ga onverkort door met de versterkingsoperaties voor de gebouwen waar de
versterkingsrapporten al klaar voor liggen en laat onze inwoners niet langer in onzekerheid!
Regering, maak financiële belangen ondergeschikt aan de veiligheid van onze inwoners!
Tweede Kamerleden, sta pal voor de inwoners die wij vertegenwoordigen en die u ook
vertegenwoordigt!
Laten we samen vaart maken, de tunnel uitrijden en zorgen dat we buiten de tunnel een landschap
zien dat niet meer ontsierd wordt door gebouwen in de stutten.

« Terug

Reacties op 'Open (brand) brief van fractievoorzitters aardbevingsgemeenten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.