Raad 28 mei 2018 Duurzaamheidslening voor woningeigenaren

Zonnepanelen op dak.jpgdinsdag 29 mei 2018 20:13

Ons voorstel is om -bij de start van deze duurzaamheidslening- de zonnepanelen op te nemen onder de duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen voor een zo breed mogelijk pallet in de verduurzaming.

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van lucht, water en grond, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

In de raadsvergadering van 6 november 2017 zijn ook door de fractie van de ChristenUnie opmerkingen gemaakt over investeringen in duurzaamheid. Dat heeft alles te maken met onze zorgplicht. Ik citeer: “Extra investeren in duurzaamheid om aan te tonen dat we het gas niet meer nodig zijn. Voorstel lening of subsidie. Onze bedoeling is om mensen te stimuleren om goed en groot te investeren. Vooral bij duurzaam versterken. Als overheden, moeten we helpen om dit te realiseren.” Einde citaat.

Wethouder Schollema heeft zijn toezegging om hier mee aan de slag te gaan gestand gedaan. Dit voorstel voor een duurzaamheidslening is daarvan het resultaat en daar kunnen we en de woningeigenaren in onze gemeente blij mee zijn.
Uw overwegingen benoemd in dit raadsvoorstel onderschrijven we, behalve met betrekking tot het laatste gedeelte van punt 4.2 waarin u zonnepanelen/zonnecollectoren uitsluit van financiering om reden van de relatief lage kosten voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Voorzitter de fractie van de ChristenUnie vindt dit geen goed signaal. Het minimum bedrag voor de aanvraag van een duurzaamheidslening is immers € 2.500,00 (geen laag bedrag) en met de aanschaf van zonnepanelen kan een 2-persoons huishouden toch in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien.

Ons voorstel is om -bij de start van deze duurzaamheidslening- de zonnepanelen op te nemen onder de duurzaamheidsmaatregelen. We kiezen voor een zo breed mogelijk pallet in de verduurzaming.
Overigens, mocht in de loop van dit jaar of in 2019 blijken dat andere, grotere “projecten” hiermee in de verdrukking zouden komen, dan kunt u altijd gebruik maken van artikel 6.3 en de zonnepanelen uitsluiten van financiering. In de Gemeente Marum heeft dit ook gespeeld.

We nemen aan dat -voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen- de benodigde vergunningen door de woningeigenaar zijn aangevraagd. Hiermee doelen we met name op “de kleine windturbine” die in het lijstje van duurzaamheidsmaatregelen wordt genoemd.
Vervolgvraag van onze fractie is: wat verstaat u onder kleine windturbine?

Voorzitter, nog een algemene opmerking. We nemen aan dat na de goedkeuring van dit “voorstel duurzaamheidslening” er uitgebreide informatie zal worden vertrekt aan onze inwoners via de verschillende media.

De reactie van de wethouder Bé Schollema:

  • Kleine windturbine mag maximaal 14,9 meter hoog zijn.

Na enige discussie met de wethouder en gehoord de standpunten van de overige partijen, besluit de raad om zonnepanelen/zonnecollectoren toe te voegen aan de lijst met duurzaamheidsmaatregelen.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren, evenals de reacties van de wethouder en de andere partijen.
(daarna klikken op het agendapunt en eventueel op de spreker.)

Meer informatie over energie besparen en over o.a. de duurzaamheidslening vindt u binnenkort hier op het Energieloket Loppersum.

Specifieke informatie over de duurzaamheidslening ook hier bij de SvN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)

« Terug

Reacties op 'Raad 28 mei 2018 Duurzaamheidslening voor woningeigenaren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari