Persbericht: ChristenUnie blij met dichtdraaien gaskraan Groningen, maar...

IMG_9716donderdag 29 maart 2018 21:04

Carla Dik-Faber, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie:
"Ik ben erg blij met het besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag te brengen naar nul. Daarmee zetten we Groningen voorop: Groningen first!....

....We willen Groningen een nieuw toekomstperspectief geven en er voor zorgen dat de provincie koploper wordt in de energietransitie.

We moeten af van onze gasverslaving. Dit is het eerste kabinet dat uitspreekt dat de Groningse gasvoorraad niet wordt uitgeput. Het is goed nieuws voor de Groningers die zich jarenlang onveilig hebben gevoeld in hun eigen huis. Den Haag heeft een ereschuld aan de Groningers. Recht doen en herstel van geschonden vertrouwen moeten centraal staan. We willen Groningen een nieuw toekomstperspectief geven en er voor zorgen dat de provincie koploper wordt in de energietransitie.

Reactie van de Gemeente Loppersum aan de leden van de Gemeenteraad:

Geachte leden van de Raad,

Vanmiddag zijn wij in het bezit gesteld van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Die brief valt met de deur in huis: "De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd. Die inzet is naar de opvatting van het kabinet de beste manier om de veiligheid en veiligheidsbeleving in Groningen te garanderen."

In de brief worden de plannen en maatregelen nader uiteengezet en in de bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op trajecten gericht op de vermindering van de gasvraag.

Wij wijzen u in het bijzonder op de passage op blz 9, "Gevolgen winningsniveau voor veiligheidsrisico's". Daarin geeft de minister aan dat het kabinet opdracht heeft gegeven aan KNMI, SodM, TNO en NEN om zo snel mogelijk de noodzakelijke analyses en berekeningen uit te voeren om na te gaan hoe positief het effect is van de maatregelen op de veiligheidsrisico's.

Hoewel u sinds vanmiddag ongetwijfeld in de media al het één en ander over de kabinetsbrief heeft vernomen, meent het college er goed aan te doen om u ook via deze weg op de hoogte te brengen.

vriendelijke groet, Jurry Bonnema
gemeentesecretaris.

Tot zover.

Bijdrage Jan van Heerde:
In de documenten hieronder vindt u de bewuste brief van minister Wiebes. Daarin heb ik aangegeven wat mij is opgevallen.
Voorbeelden:

  • Er komen weer onderzoeken...om te kijken of er minder versterkt kan worden.....en "daarbij moet nog wel worden bezien hoe de afbouw naar nul wordt geoperationaliseerd. Dit zal nader worden uitgewerkt met onder meer NAM en GTS."
  • Het is evident dat onveilige huizen snel moeten worden versterkt. Het kabinet wil overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid.....
  • Op zijn laatst per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 miljard Nm3. Afhankelijk van het effect van deverschil lende maatregelen kan het winningsniveau vanaf oktober 2022 dan fors lager uitvallen. En als alle door het kabinet ingezette maatregelen slagen ver daaronder. In de jaren daarna komt de nul in zicht. De uitfasering van Groningengas is op basis van de huidige inzet te verwachten vanaf 2030, eveneens uitgaande van koude jaren.

U merkt het al. Ik ben blij met deze historische stap, maar de echte stappen moeten nog wel tijdig gezet worden.....

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
kamerbrief-over-gaswinning-groningen449,9 kBapplication/pdfdownload
volume97,5 kBimage/pngdownload

« Terug

Reacties op 'Persbericht: ChristenUnie blij met dichtdraaien gaskraan Groningen, maar...'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari