Raad 29 januari 2018 Motie medicinale cannabis (LV)

wietdinsdag 30 januari 2018 22:04

Samenvattend: .....zal de fractie van de ChristenUnie het toestaan van eigen teelt van medicinale cannabis niet steunen. Nogmaals: De verkrijgbaarheid is dus niet het probleem maar de vergoeding, het gaat dus niet om gezondheid maar om de centen. Dan moeten we dáár iets aan doen en niet beginnen met riskante zelfteelt en bereiding......

De fractie van de ChristenUnie heeft de motie over medicinale cannabis afgelopen donderdagavond besproken. Hierbij is het volgende overwogen:

  1. Teelt en gebruik van cannabis is volgens ons een zaak die je landelijk moet regelen. Het kan moet zo zijn dat politie en overheid per plaats hierover verschillend oordeelt. De situatie in Loppersum is niet zodanig specifiek dat dit een plaatselijk beleid vereist. Er is dus geen reden om plaatselijk af te wijken van landelijk beleid.
  2. Op de site van KWF kankerbestrijding staat een staat het standpunt van de stichting over Cannabis olie. Ik citeer uit hun advies:

KWF heeft geen bezwaar tegen het gebruik van medicinale cannabis ter bestrijding van klachten die samenhangen met kanker(behandeling). Op voorwaarde dat het middel wordt voorgeschreven door een bevoegde arts. (In die zin zijn we blij dat dit in deze gewijzigde motie is opgenomen…)

Gebruikers dienen zich goed te realiseren dat de veiligheid van niet-medicinale cannabis(olie) niet te garanderen is. De kwaliteit en samenstelling (percentage en verhouding werkzame bestanddelen) kunnen sterk variëren. Cannabis kan negatieve effecten hebben op het geheugen, de concentratie, het reactievermogen, de waarneming en de coördinatie. Andere ongewenste effecten die kunnen optreden zijn angst, paniek en hartkloppingen.(einde citaat)

Het maken van CBD en THC-olie uit de planten vraagt dus om een zorgvuldig en  deskundig proces om de kwaliteit en goede samenstelling te borgen. Daarom is goede olie ook vrij prijzig. Zelfteelt en zelf bereiden van de olie lijkt mij daarom niet de juiste manier om een goede kwaliteit en samenstelling te bereiken. Dit kan leiden tot bovengenoemde negatieve gezondheidsklachten voor de gebruiker. We vinden het onjuist om patiënten met medische indicatie deze risico`s te laten lopen. Zelfteelt en bereiding vinden we dus gevaarlijk. Dit blijkt ook uit de beantwoording van de Kamervragen (Volp van de Pv/dA ) hierover. Ik citeer de minister:

Overigens merk ik op dat de voorwaarden voor teelt die gesteld worden aan een gecontracteerde teler voor medicinale cannabis, vele malen stringenter zijn en mede zien op de kwaliteit van het product. Zie de bijlage bij de beleidsregels opiumontheffingen.

  1. Op medisch voorschrift is medicinale cannabis van goede kwaliteit te verkrijgen, alleen wordt het niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
    De verkrijgbaarheid is dus niet het probleem maar de vergoeding, het gaat dus niet om gezondheid maar om de centen. Dan moeten we daar iets aan doen en niet beginnen met riskante zelfteelt en bereiding.

In TIPS voor medicinale wiet op doktersrecept van de mediwietsite staat na het advies om het te bespreken met je huisaarts als laatste de tip:  

In Nederland wordt medicinale cannabis maar door een zeer klein percentage artsen/specialisten voorgeschreven. Je mag best op zoek gaan naar één die het wél voorschrijft. Dit maakt het medisch voorschrift in ieder geval omstreden. De zoektocht naar een wel voorschrijver gaat ons inziens ten koste van een zorgvuldig advies van de eigen huisarts.

  1. De gemeente Tilburg, die als eerste het kweken van medicinale wiet gedoogde, heeft zich samen met Breda nu aangemeld voor de landelijke pilot van onze regering om cannabis onder zorgvuldig staatstoezicht te kweken. We zijn als ChristenUnie Loppersum géén voorstander van deze pilot maar de keuze van Tilburg geeft wel aan dat ze deze pilot voor hun meerwaarde heeft boven hun gedogen. Als je dan toch wat wilt zouden we beter op deze landelijke pilot kunnen wachten. Tegelijk zal dit ook de kwaliteit van het medicijn beter borgen door kweek en productie onder zorgvuldige en deskundige leiding.
  2. Verder ondersteunen we van harte de vragen van het CDA over handhaving en vergoeding. Handhaving van deze motie met zijn niet goed te controleren en dus te handhaven voorwaarden 3,6,7,8 en gelijktijdig bestrijden van illegale kweek is voor ons college niet mogelijk. Zorgvuldig onderzoek hierna moet vooraf gaan aan invoering in ieder geval. We hopen met bovenstaande uitvoerige toelichting een bijdrage hieraan te geven.
  3. Samenvattend: zoals uit ons voorlopig onderzoek wel blijkt zullen we het toestaan van eigen teelt van medicinale cannabis in Loppersum op dit moment niet steunen. Nogmaals:De verkrijgbaarheid is dus niet het probleem maar de vergoeding, het gaat dus niet om gezondheid maar om de centen. Dan moeten we daar iets aan doen en niet beginnen met riskante zelfteelt en bereiding.

We verzoeken je daarom de motie eerst aan te houden tot er meer duidelijkheid is over de landelijke pilot. Ook hierover is de fractie van de ChristenUnie Loppersum niet een voorstander, maar het is beter dan dat Loppersum eigen plaatselijk beleid te gaan voeren die niet of moeilijk intern te handhaven is in een gebied waar rondom andere wetgeving geldt.

Naschrift:
In tegenstelling tot de verwachting heeft de voltallige fractie van het C.D.A. vóór de motie gestemd.
De fractie van Gemeentebelangen/D66 heeft -om principiële redenen- evenals onze fractie ook tegengestemd.

Stemverhouding: Voor 11 stemmen, tegen 4 stemmen.

Deze bijdrage is van Bé Prins en is hier terug te luisteren, evenals de reactie in twee termijn. Zeker doen!

Daarna kiezen voor "Rondvraag"

« Terug

Reacties op 'Raad 29 januari 2018 Motie medicinale cannabis (LV)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari

januari