Terugblik en Kerstgroet 2017

kerstkaart liggend 2woensdag 20 december 2017 18:11

De fractie van de ChristenUnie Loppersum heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om de stem van de ChristenUnie te laten klinken en mee te denken om de gemeente Loppersum aantrekkelijk te houden om er te wonen, te werken en te recreëren......

We naderen het eind van het jaar 2017.

Het jaar 2017 is voor de ChristenUnie succesvol geweest in Nederland. Zowel bij de Tweede Kamer verkiezingen als bij de herindelingsverkiezingen in november zijn er goede resultaten geboekt.

Voor de tweede maal neemt de ChristenUnie deel aan een regering.
Na een lange onderhandelingsperiode is er een akkoord gesloten waarbij het geluid van de ChristenUnie zeker herkenbaar is.

Het jaar 2017 stond voor het ChristenUnie-bestuur van Loppersum in het teken van voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De kandidatenlijst is samengesteld en het verkiezingsprogramma is geschreven. Op onze website hier te vinden.

De fractie van de ChristenUnie Loppersum heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om de stem van de ChristenUnie te laten klinken en mee te denken om de gemeente Loppersum aantrekkelijk te houden om er te wonen, te werken en te recreëren.

Zowel de verkiezingen als de herindeling zal veel energie vragen van alle betrokkenen.
Het bestuur en de fractie van de ChristenUnie beseffen heel goed dat dit werk niet gedaan kan worden zonder de hulp en zegen van onze Hemelse Vader.
We bidden daar als bestuur om en vragen u dat ook te doen.

We mogen binnenkort Kerst vieren.

Het Kind dat is geboren,
de Zoon die aan ons is gegeven.
Door Hem kunnen wij opstaan en schitteren,
want Hij geeft ons een nieuw leven.

We wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2018!

Met vriendelijke groet,

Alida Weisbeek (voorzitter)
Margriet Donker (secretaris)

Namens het bestuur en de fractie
ChristenUnie Loppersum.

« Terug

Reacties op 'Terugblik en Kerstgroet 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.