Raad 18-12-2017 Begrotingswijziging 2017 Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerwoensdag 20 december 2017 09:55

Als er vanuit het Rijk minder geld beschikbaar wordt gesteld, dan moet je bijsturen, anders loop je achter de feiten aan. Maar, als meer mensen zich melden bij de gemeenten, dan kun je ze niet “bijsturen” maar moeten ze daadwerkelijk geholpen worden......

Zo, voor het nieuwe jaar worden we alsnog verrast met een begrotingswijziging van Werkplein Fivelingo over 2017. Dit voorstel is overigens conform de afspraken die zijn gemaakt, immers: als er vanuit het Rijk minder geld beschikbaar wordt gesteld, dan moet je bijsturen, anders loop je achter de feiten aan.
Maar, als meer mensen zich melden bij de gemeenten, dan kun je ze niet “bijsturen” maar moeten ze daadwerkelijk geholpen worden. In dit geval geldt ook hier de uitspraak van de wethouder: “niet accountant gedreven, maar zorg gedreven.” Ook hier kunnen we een CUsje uitdelen: “Zorg!, ook voor de accountant.”

We hopen en spreken de wens uit dat door de afnemende werkloosheid en de toename van de werkgelegenheid in ons land ook deze doelgroep hierin kan participeren.

Voorzitter dat neemt niet weg dat, na een fusie, ook aandacht moet zijn voor efficiency en daarmee de bijpassende bezuinigingen. Bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar heeft deze raad een zienswijze ingediend.De fractie van de ChristenUnie vind het jammer dat hier -tot nu toe- van het Werkplein Fivelingo nog geen bericht over is binnengekomen.

Voorzitter, is het een idee om eens kritisch te kijken naar de bestaande huisvesting.
Valt hier geen efficiency en tevens een bezuiniging in te behalen?

Ten slotte, de fractie van de ChristenUnie kan kunnen instemmen met deze begrotingswijzing 2017 en met de zienswijze die u voorstelt.

De bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren. Even de raadsvergadering aanklikken en daarna het agendapunt (9) kiezen.

« Terug

Reacties op 'Raad 18-12-2017 Begrotingswijziging 2017 Werkplein Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.