Raad 18-12-2017 GR bedrijfsvoering Publiek Vervoer

logo_publiek_vervoer_webdinsdag 19 december 2017 11:57

Doelstelling van het geheel was o.a. een betere afstemming van het Publiek Vervoer en een besparing op de kosten. Daarbij gaan we er vanuit dat de kwaliteit van het vervoer gehandhaafd blijft. Een kwalitatief goede OV-verbinding is voor oude en jonge inwoners gewoon noodzakelijk....

De verkregen stukken voorzien wel in een technische beschrijving van de op te zetten Gemeenschappelijke Regeling (GR), maar ik miste in de stukken enigszins de reden en het doel om deze GR op te tuigen.

Doelstelling van het geheel was o.a. een betere afstemming van het Publiek Vervoer en een besparing op de kosten. Daarbij gaan we er vanuit dat de kwaliteit van het vervoer gehandhaafd blijft.

Een kwalitatief goede OV-verbinding is voor oude en jonge inwoners gewoon noodzakelijk. Hoe wordt deze kwaliteit geborgd en hoe gebeurd dit op het huidige niveau. Anders is het risico aanwezig dat de besparing uiteindelijk betaald wordt door de inwoners zelf.

Dit is ons niet direct duidelijk uit de stukken.
Daarom graag een verduidelijking van de overeenkomst op een aantal punten:

  • In de kanttekening van het Raadsvoorstel staat als waarschuwing dat de bestuurlijke invloed van Raad en College vervalt. Tegelijk vermeld het eind van die alinea: “dat deze regeling gekozen is om de bestuurlijke bevoegdheden van de gemeenten te borgen en te behouden.” Lijkt wat tegenstrijdig, graag uitleg en vooral welke invloed hebben we nog als gemeente en waarop!
  • In art. 4 lid 5 wordt wel de mogelijkheid van de raad genoemd om via hun College voorstellen te doen voor financiële bijsturing. Hoe zit het met bijsturen met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening? Denk bijvoorbeeld aan de vragen hierover van de Partij van de Arbeid over de wijziging van buslijnen. Hoe houd de Raad daar grip op, en kan de Raad en het College hierop ook bijsturen?
  • In welke mate kunnen Raad en College op grond van art 7.1 en 4 1.2 de Bedrijfsvoering  aanspreken en houden aan goede OV-verbindingen vergelijkbaar met het huidige niveau? Voor de bewaking van de kwaliteit van het OV lijkt ons dit een belangrijker vraag.

Bijdrage Bé Prins.
De raadsvergadering is hier terug te luisteren. Daarna even het betreffende agendapunt aanklikken en vervolgens de spreker.

« Terug

Reacties op 'Raad 18-12-2017 GR bedrijfsvoering Publiek Vervoer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.