Raad 30 oktober 2017 Vaststellen beleidsnotitie Loppersum schoon.

loppersum schoonzaterdag 04 november 2017 18:11

In deze beleidsnotitie wordt ook gesproken over zwerfvuil in combinatie met de invoering van Diftar per 1 januari 2018. Wat we missen in deze beleidsnotitie is het benoemen van het Meldpunt Zwerfafval c.q. illegale verbranding afval. Onze fractie heeft invoering van dit Meldpunt voorgesteld.......

De fractie van de ChristenUnie vind het een goede zaak dat dit pilotproject wordt voortgezet. In de stukken hebben we over de positieve resultaten kunnen lezen.
Samen verantwoordelijk voor ons milieu, betekent ook gezamenlijk schoonhouden.

Uw voorstel is om met een aantal dorpen het traject “Loppersum Schoon” voor te zetten om de overlast van zwerfafval en hondenpoep terug te dringen.
Te weten de dorpen Westeremden, Garsthuizen/Startenhuizen, 't Zandt en Garrelsweer.

U schrijft dat de kleinere dorpen, indien nodig, kunnen meeliften met de pilotdorpen. We hebben hier een paar vragen over:

  1. Wat wordt bedoeld met “de kleinere dorpen als daarbij ook Stedum wordt genoemd…..
  2. Kunnen de overige dorpen zich via de vereniging Dorpsbelangen bij u of de dorpencoördinator melden.

In deze beleidsnotitie wordt ook gesproken over zwerfvuil in combinatie met de invoering van Diftar per 1 januari 2018. Wat we missen in deze beleidsnotitie is het benoemen van het Meldpunt Zwerfafval c.q. illegale verbranding afval.
Onze fractie heeft invoering van dit Meldpunt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 april 2017, bij de behandeling van Vaststelling Diftar. De verantwoordelijk wethouder Schollema heeft toen aangegeven dit een goed plan te vinden.

Voor wat betreft een hondenuitlaatveld. In Stedum ontbreekt volgens onze informatie een dergelijk veld. Nu worden honden o.a. uitgelaten rond de plek waar straks de nieuwe school aan de Hilmaarweg gebouwd gaat worden. Tijdig hierop inspelen lijkt ons verstandig.

Een argument om ook Stedum aan het lijstje van pilotdorpen toe te voegen vinden wij.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

De reactie van wethouder Schollema vindt u hier.

« Terug

Reacties op 'Raad 30 oktober 2017 Vaststellen beleidsnotitie Loppersum schoon.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.