Raad 25 september 2017 Begroting Werkplein Fivelingo 2018

Fivelingo bannerdinsdag 26 september 2017 11:52

Niet geldgestuurd maar mensgericht !

Deze begroting van het Werkplein Fivelingo geeft zo zijn vraagtekens. Door de veelheid van regelingen en verplichtingen maakt het doorlezen en bestuderen van de stukken er niet gemakkelijker op.

De fractie van de ChristenUnie is ook bezorgd. Een zeer onzekere toekomst voor wat betreft de financiën. Dalende rijksbudgetten en geen of weinig zicht op een goede verbetering van de inkomsten. Maatregelen en monitoring zijn en blijven nodig. Terecht noemt u dat er nu -na de ingrijpende fusie- gekeken moet worden naar verhoging van de efficiency.

We begrijpen de visie van het algemeen bestuur van Werkplein Fivelingo om een forse reserve op te bouwen, maar wij onderschrijven en stemmen in met het indienen van de zienswijzen zoals die in dit raadsvoorstel worden genoemd.

Vorige week konden we een voorlichtingsavond bezoeken bij Werkplein Fivelingo aan de Fivelpoort in Appingedam. Deze goed bezochte avond gaf meer inzicht in de werkwijze van Werkplein Fivelingo, de mensen, de begeleiders en anderen die daarbij betrokken zijn.
Een bijeenkomst onder het motto: de fusieperikelen zijn nu grotendeels achter de rug, nu terug naar de inhoud. Niet geldgestuurd maar mensgericht. Met een plan voor de toekomst. Geen snel plan onder het motto “we zullen het wel even doen”, maar een doordacht plan waar ruim te tijd voor wordt genomen.

De fractie van de ChristenUnie wenst de betrokkenen bij de uitwerking van de voorstellen veel sterkte toe en we zien uit naar het eerste werkbezoek.

Bijdrage Jan van Heerde
terug te luisteren kan hier.

« Terug

Reacties op 'Raad 25 september 2017 Begroting Werkplein Fivelingo 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.