Raad 10 juli 2017 Jaarrekening 2016

ouderenzorg 624x270dinsdag 11 juli 2017 10:35

"Zunig weezn" is goud. Dat hebben we voldoende vanuit onze calvinistische en Groninger roots meegekregen. 1,5 miljoen overhouden is daarom ook ”nait verkeerd”. Maar ons christelijk sociaal hart zegt ons ook dat we aandacht mogen hebben voor de ander. En dan roept 500.000 euro overhouden op dit punt de vraag op of we "nait te zunig weest bin`n". Daarom vraag ik u ook als college uw hart te laten spreken en er nog eens kritsch naar te kijken.

Een positief resultaat van 1,5 miljoen euro klinkt goed en is natuurlijk ook uitstekend. We hebben andere tijden gekend. Tegelijk waren veel dingen haalbaar in de gemeente en bleek het financieel ook houdbaar. Waarvoor onze complimenten aan het College.

Toch ook enige vraagtekens.

In de eerste plaats voelt het een beetje wrang als 1/3 deel oftewel een half miljoen ervan tot stand kwam door een besparing op de sociale voorzieningen. Dagbesteding, WMO en huishoudelijke ondersteuning (HO) en WMO jeugd. Dit roept direct de vraag op, hebben we bij de transitie te zuinig ingezet? Bij de HO wijst de rechterlijke uitspraak in die richting, en in de beantwoording geeft u aan dat de daarom te houden herindicatie waarschijnlijk tot  toename van toegewezen uren en dus tot verhoging van de kosten leidt. Bij dagbesteding en begeleiding is de besparing ook door lager uurtarief en herindicatie tot stand gekomen. Deze boekt u wel als structureel. Even eruit, en een stukje aandacht is voor deze mensen zo waardevol.

Zunig weezn is goud. Dat hebben we voldoende vanuit onze calvinistische en Groninger roots meegekregen. 1,5 miljoen overhouden is daarom ook ”nait verkeerd”. Maar ons christelijk sociaal hart zegt ons ook dat we aandacht mogen hebben voor de ander. En dan roept 500.000 euro overhouden op dit punt de vraag op of we nait te zunig weest bin`n. Daarom vraag ik u ook als college uw hart te laten spreken en er nog eens kritsch naar te kijken.

Daarnaast constateert u in de aanbiedingsbrief (pagina 3 onderaan) een verschuiving van PGB naar ZIN (zorg in natura).

Als reden wordt opgegeven: Niet alle cliënten bleken in staat een PGB te beheren. Met alle ellende van de uitvoeringsinstantie voor de PGB ook geen verrassing. PGB biedt nog meer de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Daarom dragen we de PGB als mogelijkheid een warm hart toe.

Is overwogen om in plaats van doorschuiven naar ZIN hulp te bieden bij het beheer? En bent u bereid dat in de toekomst te overwegen?

Wethouder Schollema reageert: Van besparen is geen sprake, nee, we hebben minder uitgegeven. Dat is iets heel anders. Huishoudelijke ondersteuning: Wethouder is blij met herindicatie. Inzet van meer uren. Daar hoort ook een financieel plaatje bij. De wethouder komt hier later dit jaar op terug. Niet uitvoeringsinstantie is de oorzaak van verschuiving PGB naar ZIN, maar de keukentafelgesprekken die met de inwoners gevoerd worden, samen met de WMO-consulent. Hierbij worden de keuzes gemaakt. Naast de moeilijke situatie van de cliënt hem/haar ook nog eens de financiën te beheren is soms niet wenselijk. Wat we doen is gebaseerd op basis van persoonlijke gesprekken. We willen hiermee juist voorkomen dat mensen verder in de problemen komen en bijvoorbeeld een deel van de PGB terug moeten betalen…..

« Terug

Reacties op 'Raad 10 juli 2017 Jaarrekening 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.