Raad 18 april 2017 Milieubeleidsplan 2017-2020

Zonnepanelen.jpgwoensdag 19 april 2017 15:11

Als raad constateren we zojuist dat de verduurzaming van de Woningstichting woningen niet het juiste antwoord is. Ondanks uitstekende isolatie, zonnepanelen en warmtepomp bereiken we de doelstelling niet. Liever duurzame nieuwbouw hebben we toen gezegd.

De ambitie is hoog en het perspectief is uitdagend. En dat spreekt ons aan. Meedenken wordt sterk gestimuleerd in meedenksessies en meedoen in facilitering energiecorporaties. Kortom een uitstekend verhaal en veel goede aanzetten. Bedankt voor bijstellingen wat betreft de last- en regeldrukverlichting voor de energiecorporaties. En voor de ruimte voor windmolens. We kunnen grotendeels instemmen en hopen op snelle uitvoering.  

Maar toch blijft er een zorgenpunt en dat is de ambitie bij het duurzaam versterken:
Ik citeer: “Door voortvarend gebruik te maken van de kansen in het versterkingsprogramma en de middelen die daardoor beschikbaar kwamen, zijn alle initiatieven en ambities extra voortvarend en uitgebreid opgepakt en gerealiseerd. De gemeente heeft daarmee een voorbeeldfunctie gekregen voor de rest van het land.”

Maar:

Als raad constateren we zojuist dat de verduurzaming van de Woningstichting woningen niet het juiste antwoord is. Ondanks uitstekende isolatie, zonnepanelen en warmtepomp bereiken we de doelstelling niet. Liever duurzame nieuwbouw hebben we toen gezegd. 
Een karakteristiek schoolgebouw in Middelstum wordt gesloopt en vervangen door een nieuw schoolgebouw met nul-op-de-meter.
Tegelijk wijzen we karakteristieke panden en dorpsaanzichten aan die we willen behouden. En tegelijk ook duurzaam versterken. Terwijl juist deze woningen zo moeilijk goed te isoleren zijn en panelen op het dak vaak afbreuk doen aan het karakteristieke aanzicht. En de particulier eigenaar niet de kennis heeft van een professionele Woningstichting. De isolatieboeren die ik om advies gevraagd heb geven meestal als antwoord, moeilijk, te duur of niet goed te doen. En waarvan moet die eigenaar dat betalen. Heeft hij het ervoor over om in duurzaamheid te investeren als de kosten extra hoog zijn vergeleken met de baten. En als hij het niet doet laten we samen de meest voor de hand liggende koppelkans die we hebben liggen.

Uw antwoord op bladzijde 16 punt 4:  Voor huiseigenaren zoeken we naar aanvullende instrumenten als een duurzaamheidslening of subsidieregeling. Dit is volgens de ChristenUnie niet voldoende om de eigenaar over de streep te trekken en zo te zorgen dat de ambitie: ik citeer weer: “50% van de woningvoorraad in 2020 en 100% fossielonafhankelijk in 2030” te halen.

Tegelijk pleiten we vanavond in een motie voor ruimhartige schadeafhandeling en versterking en pleiten we ervoor koppelkansen goed te benutten.

Daarom ons verzoek:

  • zoek in overleg met de NCG en andere versterkingsgemeenten naar goede mogelijkheden voor een deskundige duurzaamheidsadvies naast de versterkingsplannen.
  • Pleit en zoek naar mogelijkheden voor extra subsidie voor de (meer)kosten van energiebesparings- en andere duurzaamheidsmaatregelen voor oudere en/of karakteristieke panden in dit gebied.

We verwachten niet dat alleen door duurzaamheidsleningen en standaard subsidies de particuliere eigenaren van deze woningen overgehaald worden om hierin ook duurzaam te investeren. Willen we als gebied de 50% in 2020 en de 100% in 2030 halen dan vraagt dit om betere stimuleringsmaatregelen. Een ruimhartige subsidie van 50 % van de (meer)kosten zou eigenaren eerder over de streep trekken om deze unieke koppelkansen te benutten en zo een duurzaam perspectief op goed wonen in dit gebied vergroten. Een nieuwe (groene?) regering die voor de verkiezingen zoveel ruimhartige beloften deed aan het gebied kan niet om zo’n duurzame kans om iets van hun beloften waar te maken heen lijkt ons. We denken dat het belangrijk is dat ons college ook deze mogelijkheden moet aangrijpen.

Bijdrage Bé Prins is hier ook terug te luisteren.  

« Terug

Reacties op 'Raad 18 april 2017 Milieubeleidsplan 2017-2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.