Raad 27 maart 2017 Verordening Blijverslening

blijversleningdinsdag 28 maart 2017 11:34

Amendement, voorstel tekstwijziging. Voorstel: De leeftijdsgrens bij de doelgroep Blijverslening voor eigenwoningbezitters te laten vervallen. Dus ook aanvragers -van een eigen woning- ouder dan 65 jaar in aanmerking te laten komen voor deze regeling.

Bé Prins:
Veul grönnigers in onze streek hebben `n aibels schier stee om te woon’n, waor ze ook noa jaorn nog blied met bennen. Almoal older à vlaigen nait zo maklik meer trap op en deel. Sloapkoamer beneeden liekt den `n goud plaan. Dus woon’n aanpaasen zodat schier stee ook `n goud stee blift.

Moar dat kost `n poar centen, en nèt as bie peerden vrouger, dat kin`t  broene peerd nait trekken. Toch mout ol mensen doar niat teveul kopschrabbens over hebben. Nou den mout swaade d,r bie veur. Vandoar joan veurstel veur`n blieverslainnen. Pier (wetholder Gemainte) as extra swaad peerd, zeg moar.

Jan, ons man van de centen, hed `t veurstel bekeken en ook zien licht opstoken bie naobers. Noa wat risnaaiern in ons ChristenUnie plougje heb wie toch wat aanmarkens. Om te veurkomen dat Jan zien tong brekt over ons mooie gröniger toal zel Jan dat toulichten in fessounlik nederlaans.

Jan van Heerde:
In de raadsvergadering van 19 december 2016 hebben we het besluit genomen om
“in te stemmen met het instellen van een Blijverslening voor de gemeente Loppersum. Hiervoor eenmalig € 80.000 beschikbaar te stellen.”

De achterliggende gedachten hierbij heeft u in het raadsvoorstel toegelicht: “Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Dit heeft ook gevolgen voor de woningvoorraad. De huidige woningvoorraad is er niet voldoende op berekend om deze oudere thuis op te vangen. Dit houdt in dat er woningaanpassingen noodzakelijk zijn.
Door een Blijverslening in te stellen kan deze dienen als aanvulling op de WMO. Mensen kunnen vroegtijdig zelf hun woning aanpassen naar hun eigen wensen.”

In die raadsvergadering zijn door ons, maar ook door de andere fracties een aantal zaken genoemd die in de Verordening zouden moeten worden opgenomen. Hierbij is voor wat betreft de eigenwoningbezitters gesproken over de hoogte van de lening in verhouding tot de WOZ-waarde van de woning. Ook is toen gesproken over een leeftijdsgrens bij het verstrekken van een lening.

De Verordening Blijverslening ligt nu voor. We hebben geconstateerd dat u ons voorstel omtrent beperking totale financiering tot maximaal 80% van de WOZ-waarde heeft overgenomen. Waarvoor dank.

Echter, tot onze verbazing komen we in de Verordening bij de doelgroep “Blijverslening hypothecair” artikel 2 lid 2c een leeftijdsgrens -van maximaal 75 jaar- tegen.
De fractie van de ChristenUnie is hier geen voorstander van. Een leeftijdsgrens bij Blijverslening consumptief is heel gebruikelijk, vanwege het overlijdensrisico.
Bij hypothecaire zekerheid is het overlijdensrisico nagenoeg nihil. Ook in de brochure
van het Stimuleringsfonds Volkshuisvestig (SVn) -die u heeft bijgesloten bij het raadsvoorstel in december- ontbreekt deze leeftijdsgrens.

Voor de zekerheid hebben we een check gedaan op de site van SVn en op Google.
De gemeenten Delfzijl en Nieuwegein bijvoorbeeld kennen alleen de Blijverslening met hypothecaire zekerheid, zonder leeftijdsgrens. Ook bij het telefonische contact met een ambtenaar van Gemeente Delfzijl werd dit bevestigd. De gemeenten Oss en Delft kennen de Blijverslening consumptief met leeftijdgrens en hypothecair zonder leeftijdgrens.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie stelt u dan ook voor om een tekstuele aanpassing te doen in voorliggende Verordening.
Voor het tekstvoorstel willen we een amendement indienen die ik u hierbij overhandig.
Het amendement vindt u in de documenten hieronder.

Dit agendapunt en de reactie van de wethouder en overige raadsleden is hier terug te luisteren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
raad 27-3 amendement blijverslening35,5 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Reacties op 'Raad 27 maart 2017 Verordening Blijverslening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari