Raad 27 februari 2017 Wegsleepverordening (b.v. evenementen)

wegsleepdonderdag 02 maart 2017 19:44

Goed dat we een wegsleepverordening gaan invoeren. Het kan namelijk niet zo zijn dat door slordigheid onzorgvuldigheid of andere redenen er situaties ontstaan -bijvoorbeeld bij grote evenementen- dat hulpverleners hun werk niet kunnen uitoefenen. Waarbij soms letterlijk levensreddend moet worden opgetreden. Bijkomend voordeel van deze wegsleepverordening is dat deze regeling ook gebruikt kan worden voor o.a. opruimen van wrakken op de openbare weg....

Voorzitter, we hebben nog wel enkele opmerkingen en vragen:

 • Geldt deze wegsleepverordening alleen voor personenauto’s of ook bussen, tractoren, vrachtauto’s.
 • Voor het uitgeven van het voertuig bij de bewaarplaats -buiten de genoemde uren- is een bedrag genoemd van € 15,00. We stellen u voor om dit te veranderen in € 25,00 conform het tarief dat in de verordening van de gemeente Eemsmond wordt genoemd.
 • De formulering van de kosten overbrengen voertuig naar Delfzijl vinden we wat onduidelijk. We stellen u voor om de formulering als volgt aan te passen:
  1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:
  a. Voorrijkosten zonder wegslepen (Loze rit) € 75,00
  b. Voorrijkosten, wegslepen en overbrengen ma/vr 08.00 – 18.00 uur € 175,00
  c. Voorrijkosten, wegslepen en overbrengen overige dagen en tijden  € 225,00
  rest van de tekst ongewijzigd overnemen.

We hebben begrepen dat alleen de politie opdracht mag geven tot wegslepen en in bijzondere situaties dat u daar opdracht voor mag geven. Is dit juist ?
Bovengenoemde kosten worden geïncasseerd door het bergingsbedrijf.

Wethouder Slager:
Politie en de Bijzondere Opsporingsambtenaar de zogenaamde BOA krijgen instructie om bergingsbedrijf in te schakelen.

Ja ook bussen en dergelijke volgens onder deze wegsleepverordening. De kosten hiervoor zijn hetzelfde volgens wethouder Slager.

Wethouder Slager neemt het voorstel tot wijziging van de kosten uitgeven voertuig en de gewijzigde tekst met betrekking tot de kosten van overbrengen e.d. over.

Bijdragen van Jan van Heerde is hier ook terug te luisteren.
tweede termijn:
Sorry voor mijn stem, maar dat komt door vier weken griep met longontsteking.

« Terug

Reacties op 'Raad 27 februari 2017 Wegsleepverordening (b.v. evenementen)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.