Raad 27 februari 2017 Woon- en Leefbaarheidsplan 2017 - 2021

Hoofdstraat Stedum autodonderdag 02 maart 2017 18:52

En er mist nog iets in het plaatje voorzitter: Naast de natuurlijke (biobased) bouwmaterialen, aardbevingsbestendig vakwerk constructies, de traplift en de zonnepanelen met warmtepomp mag natuurlijk de elektrische Tesla- Eemslander: made in Groningen( mòkt in Eemshoavn) aan de laadpaal voor de deur niet ontbreken in de gebied in de toekomst.

Goed verhaal, goede plannen.

Combinatie krimp en aardbeving en er dan toch iets goeds van maken, is een uitdaging. Zoek de kracht van het gebied dus de kracht van de dorpen in te zetten als middel..

Ook de aandacht voor de zorgprestatie, met maatwerk, dicht bij huis spreekt aan. Na de bezuinigingen in de zorg spreekt ook het uitgangspunt dat de zorgvraag centraal staat zonder belemmeringen van verschillende financieringsvormen ons aan. (zie bladzijde 40)We hopen ook dat we het waar kunnen maken.

In de krachtige centrumdorpen hoort naast school, winkels, huisarts enzovoort ook een zorgcentrum.

Met name in een vergrijzend gebied kan deze combinatie van gezondheidscentrum en verzorgingshuis de zorg verlenen in het dorp. We hebben “Wiemersheerd” en “Hippolytushoes”. Laten we dit dan ook inzetten.

Vanaf de boodschappen en klussendienst van de zorgcoöperatie tot aan de intramurale- en palliatieve zorg. Met plaats voor huisvestiging voor ouderen, maar ook: zorgcoöperatie, thuiszorg, dagbesteding, maaltijdverzorging, verpleegbedden na operatie tot aan een hospice of sterfhuis blijft zo dicht bij huis. Zorg dat je deze dingen in het gebied houdt.

Nader onderzoek gewenst:
Pagina 21/22: Loppersum kromp in 2005-15 minder dan de prognoses. Andere dorpen krompen meer dan prognose. Toch scenario 16-26 duidelijk meer krimp verwacht in Loppersum dan in de jaren ervoor. Verrassend, wat is de reden voor deze conclusie? Waarom meer krimp verwacht wordt terwijl de krimp steeds meeviel. Nader onderzoek lijkt hier gewenst.

Wonen en sloop: De fractie van de ChristenUnie vindt dat we versneld de dorpskernen moeten versterken.

Integratie van bevings-sloop en krimp. Versterk de dorpskernen. Opkoop en sloop buiten de oude kern. Erbinnen juist herbouwplicht met bijvoorbeeld ook senioren appartementen. Ook hierin zou het vastgoedbedrijf en het transitiefonds een rol kunnen spelen. Naast duurzaamheid zou levensloop en zorg gerichte stimuleringssubsidie moeten worden overwogen.

Daarnaast lijkt er meer vraag naar huur dan naar koopwoningen van senioren appartementen. Zonder garantieregeling lijken particuliere investeringen in een eigen woning minder aantrekkelijk vooral voor ouderen.

Miste iets over plannen/noodzaak en nut intelligente netwerken (Smart grid) en opzetten duurzame energiecoöperaties.

Wel: Prachtig plaatje van de toekomstige duurzaam versterkte woning.
De naam Nordic City liever vervangen door “Nij Grunnen “.

En er mist nog iets in het plaatje:
Naast de natuurlijke (biobased) bouwmaterialen, aardbevingsbestendig vakwerk constructies, de traplift en de zonnepanelen met warmtepomp mag natuurlijk de elektrische Tesla- Eemslander: made in Groningen( mòkt in Eemshoavn) aan de laadpaal voor de deur niet ontbreken in de gebied in de toekomst.

Zelfrijdend natuurlijk via het 5G-netwerk, en ook als zorgtaxi ingezet voor beter OV. U ziet er blijven nog toekomstwensen over. We wat er nu al ligt enthousiast.

Wethouder Prins: bedankt voor de instemming. Vind niet dat er nader onderzoek moet komen. Bij deze omstandigheden met name de ontgroening hebben we minder woningen nodig. Bevolkingsdaling is minder dan voorspelt. Er heeft een verdunning plaatsgevonden. Vastgoedvisie zijn duidelijke kaders gesteld voor de korte termijn dat we in het kader van de versterking ook wisselwoningen gaan bouwen. Op de langere termijn zul je de ontwikkeling van de bevolking moeten volgen. Geen vertaling van een-op-een. Gebruik maken van koppelkansen binnen de dorpen. Kernen van de dorpen gesloten houden en buitenkant eventueel verminderen.

Wethouder Schollema: Over de zorgcentra. Zorgcentrum voor de toekomst zaken toevoegen die er nu nog niet zijn. Steunt dit van harte. Wat we hebben willen we behouden. Zodat we daar 40 jaar mee verder kunnen.

Bijdrage van Bé Prins. Is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 27 februari 2017 Woon- en Leefbaarheidsplan 2017 - 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari