ChristenUnie investeert in het Noorden

Loppersum kerk en molenzaterdag 11 februari 2017 13:59

De ChristenUnie pleit ervoor om binnen één generatie een volledig duurzame energievoorziening te zorgen en van Groningen een voorloper te maken op het gebied van duurzame energie, onder meer door afscheid te nemen van gaswinning....

De ChristenUnie presenteert onder de titel ‘Geloof in het Noorden’ een pakket maatregelen om de infrastructuur, werkgelegenheid en kwaliteit van onderwijs in Noord-Nederland te verbeteren. Daarnaast pleit de ChristenUnie ervoor om binnen één generatie een volledig duurzame energievoorziening te zorgen en van Groningen een voorloper te maken op het gebied van duurzame energie, onder meer door afscheid te nemen van gaswinning.

Werkgelegenheid
De ChristenUnie wil investeren in de werkgelegenheid op de Vliegbasis Leeuwarden en kazernes in Drenthe. Dit is onderdeel van de 2 miljard euro per jaar die de ChristenUnie investeert in Defensie de komende kabinetsperiode. Ook moeten overheidsdiensten in economisch kwetsbare regio’s behouden blijven, zoals de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en de Vliegbasis in Leeuwarden en de Belastingdienst en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Energie
De ChristenUnie wil toewerken naar een duurzame energievoorziening binnen één generatie. Dat betekent dat de gaskraan in Groningen jaarlijkse stappen dicht gaat, terwijl er ook geïnvesteerd wordt in de transitie van warmtevoorziening. Voor de ChristenUnie is uitgangspunt dat bij gaswinning de veiligheid voorop staat en geheel wordt afgebouwd.

Infrastructuur en Milieu
In belangrijke provinciale wegen, openbaar vervoer, spoor, fietsvoorzieningen, natuur en bescherming tegen hoog water investeert de ChristenUnie jaarlijks 400 miljoen euro. Een gedeelte van dit geld zal daarmee aan de noordelijke provincies ten goede komen.

Onderwijs
Voor het onderwijs in dunbevolkte gebieden reserveert de ChristenUnie 100 miljoen euro per jaar. Hiermee zorgt de ChristenUnie er voor dat de onderwijsvrijheid niet onder druk staat en ouders keuzevrijheid behouden. Het geld is ook bestemd om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. De ChristenUnie pleit daarnaast voor lagere stichtings- en opheffingsnormen voor scholen, zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Voor meer informatie kijkt u op www.christenunie.nl/regio.

Onze Groningse kandidaat voor de 2e Kamerverkiezingen is Stieneke van der Graaf:

Stieneke van der Graaf is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen en sinds 2013 fractievoorzitter. Ze is een ervaren politica, die o.a. onderhandelaar was bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten, wat leidde tot de toetreding van de ChristenUnie tot de coalitie.

Stieneke studeerde internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het instituut Clingendael. Ze werkt als jurist bij een internationaal bedrijf dat zich richt op financiering van micro- en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De portefeuille die ze beheert in de Staten omvat o.a. Europese zaken en veiligheid/gaswinning. Stieneke kan gezien haar ervaring en juridische deskundigheid een welkome aanvulling van de fractie betekenen. Haar drijfveer is: recht doen waar onrecht plaatsvindt.

Werk en gas speerpunten voor Stieneke van der Graaf.

Kandidaat voor 2e Kamerverkiezingen op nummer 6 !

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie investeert in het Noorden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.