Raad 30 januari 2017 MJP Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

indexdinsdag 31 januari 2017 11:19

Maar daarnaast wil de fractie van de ChristenUnie pleiten voor een versnelling in het versterkingsproces. De bottleneck zit vooral bij een gebrek aan goede deskundigen voor het doorrekenen van de woning. Als bijna alle woningen versterkt moeten worden, zou het dan niet beter zijn om het rekenproces te vereenvoudigen. Ervaring met soortgelijke woningen moeten een goede inschatting geven welke versterking nodig is en mogelijk maken. Mee omdat de bottleneck in tijd zit in het beperkte aantal rekendeskundigen, terwijl genoeg aannemers in de regio staan te trappelen om aan de uitvoering van de versterking te beginnen......

Veel goede voorstellen in het meerjarenplan. Zoals arbiters, stut-en-steun (http://www.stutensteun.nl/) waardevermeerdering. Onze Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de heer Hans Alders pakt de zaken goed en voortvarend aan. Daarvoor onze complimenten.

Te laag tempo

Maar  teleurstelling blijft over het tempo dat kan worden gemaakt. Binnen vijf jaar een veilige versterkte woning blijkt niet haalbaar. Zet daarnaast het gegeven dat bijna alle 1450 woningen versterkt moeten worden om die inwoners een duurzaam en veiliger thuis te geven. Er moet daar al veel gebeuren en het is niet te verwachten dat dit voor de andere woningen in het gebied anders ligt.  Als het tempo niet hoger wordt moet dit wel betekenen dat de gaskraan verder dicht moet om dit uitstel te compenseren. Uw opmerking daarover ondersteunen we van harte.

Versnellen.

Maar daarnaast willen we pleiten voor versnelling in het versterkingsproces. De bottleneck zit vooral bij een gebrek aan goede deskundigen voor het doorrekenen van de woning. Als bijna alle woningen versterkt moeten worden, zou het dan niet beter zijn om het rekenproces te vereenvoudigen en eerder en sneller over te gaan tot (misschien wel iets te veel) preventief versterken. Ervaring met soortgelijke woningen moeten een goede inschatting geven welke versterking nodig is en mogelijk maken. Mee omdat de bottleneck in tijd zit in het beperkte aantal rekendeskundigen, terwijl genoeg aannemers in de regio staan te trappelen om aan de uitvoering van de versterking te beginnen. Het risico is dat er mogelijk een iets te stevig huis komt te staan, maar dat weegt wel op tegen een langer onveilige woning. Dus sneller aan de slag met de uitvoering moet haalbaar zijn.

Ruimte en voortzetting pilot “Heft in eigen hand”

Voorzitter, we willen als ChristenUnie daarom aandringen op een vlotte voortgang en afronding van de pilot “Heft in eigen hand” en een  bredere voortzetting van deze pilot. Dit lijkt ons nog steeds de beste manier om de eigenaar -met inschakeling van zijn eigen aannemer- zelf de regie te laten houden om zijn woning op zijn tijd en manier duurzaam en veilig te maken. Verscheidene inwoners wachten nu met verbouwen en duurzaam maken in afwachting van het duurzaam versterken. Ze willen vaak al graag aan de slag. We vragen om meer duidelijkheid wanneer wie aan de beurt is en tegelijk om meer capaciteit en deskundige begeleiding vrij te maken om degene die graag op eigen initiatief willen beginnen te begeleiden.

Keuzevrijheid eigen aannemer.

Bewoners moeten keuzevrijheid hebben voor het inzetten van hun eigen aannemer, zowel bij schadeherstel als bij versterking. Lokale aannemers moeten eerlijke toegang krijgen tot het werk, zoals dat aanvankelijk ook was toegezegd! De Nationaal Coördinator moet hiervoor waken. Beide wensen worden op met “Heft in eigen hand “ uitstekend gecombineerd.

Rechtsbijstand.

Omdat rechtsbijstandverzekeringen een gang naar de rechter bij bijvoorbeeld een uitspraak van een arbiter niet altijd vergoeden bepleiten we een rechtsbijstandsfonds die een gang naar de rechter voor een ieder mogelijk maakt.

Garantieprijs

Tenslotte willen we uw pleidooi voor een garantieprijs voor woningen in het aardbevingsgebied van harte ondersteunen. Hoewel de zorg over eigen veiligheid blijft, verlicht het voor de inwoners in ieder geval de zorg over de materiële waardedaling van de woning.

Deze bijdrage van Bé Prins en hier terug te luisteren, evanls de reactie van burgemeester Albert Rodenboog.

« Terug

Reacties op 'Raad 30 januari 2017 MJP Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.