Raad 19 december 2016 Ivak, de Cultuurfabriek, 2.0

indexdinsdag 20 december 2016 12:00

Het is een lang proces geworden. Er moest veel werk worden verzet. En er was veel emotie bij de betrokkenen. Voor ons ligt dan nu het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling IVAK en het ondernemingsplan IVAK nieuwe stijl. Dus IVAK, de Cultuurfabriek blijft, maar in een andere organisatievorm. En dat is iets waar we volledig achterstaan....

In de raadsvergadering van 29 juni 2015, hebben we het strategiedocument IVAK vastgesteld. Onze fractie heeft toen gezegd dat het IVAK op cultuurgebied het boegbeeld moet blijven, en op koers moet naar meer marktgericht werken.
De vraag is bepalend, niet het aanbod. Kortom IVAK, de Cultuurfabriek de wind in de zeilen geven.

Voorzitter we zijn het traject ingegaan. Door allerlei omstandigheden is het niet gelukt om de omvorming van het IVAK binnen de vastgestelde termijn en de financiële middelen te realiseren. Het is een lang proces geworden. Er moest veel werk worden verzet. En er was veel emotie bij de betrokkenen.
We zijn over de voortgang op verschillende manieren en momenten geïnformeerd.

Voor ons ligt dan nu het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling IVAK en het ondernemingsplan IVAK nieuwe stijl. Dus IVAK, de cultuurfabriek blijft, maar in een andere organisatievorm. En dat is iets waar we volledig achterstaan. In de raadsvergadering van juni 2015 hebben we dit ook duidelijk aangegeven. Zoals het nu lijkt is er nu ook aan de onzekerheid bij het personeel een einde gekomen. Knelpunten zijn of worden binnenkort opgelost. IVAK heeft nu weer zicht op de horizon. En naar ons idee is het enthousiasme van de docenten nog steeds aanwezig. Volle kracht vooruit dus!

Nog een paar punten voorzitter.
We willen graag op de hoogte worden gehouden van het personele verloop en de financiële afwikkeling van deze transitie.
En we mogen aannemen dat er geen open-eind contracten of zaken meer zijn?
(Er zijn geen openend zaken meer aldus wethouder Slager.)

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie wil cultuureducatie en amateurkunst in onze regio blijven stimuleren. Daarom kunnen we akkoord gaan met de 9 punten die u in dit raadsvoorstel tot besluitvorming benoemd.

Spreekrecht voorafgaand aan de raad:

De heer Alexander Zuidhof maakt gebruik van het recht om in te spreken. Hij is voorzitter van muziekvereniging Concordia Middelstum en voort het woord namens alle muziekverenigingen. Hij maakt zich zorgen over de subsidies voor het Harfa-onderwijs. (onderwijs aan harmonie- en fanfarekorpsen, brassbands en malletbands red.) Hij denkt dat het straks onbetaalbaar wordt.

Reactie van de wethouder Rudi Slager:
Hij begrijpt de zorgen van de inspreker. Wij willen graag deskundigheid om goed onderwijs te kunnen geven. Het oude IVAK voldoet daar niet volledig aan. Wat de beste oplossing voor Harfa-verenigingen is, dat moet nog worden besproken. In het voorjaar 2017 ontvangen alle Harfa-verenigingen een uitnodiging. We gaan dan bespreken en kijken hoe we dit gaan oplossen.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren,

en hier de reactie van wethouder Rudi Slager.

« Terug

Reacties op 'Raad 19 december 2016 Ivak, de Cultuurfabriek, 2.0'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.