Raad 19 december 2016 Toekomstscenario Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 20 december 2016 11:37

Hoe ga je zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en aan passend werk helpen? De fractie van de ChristenUnie vindt dat die doelstelling kan worden bereikt door te gaan voor scenario 3. Het is een scenario waarbij je investeert in mensen. “Iedereen doet mee” is de pijler van het participatiebeleid. En wij vinden dat we daar als volksvertegenwoordigers onze taak in hebben te vervullen.....

Precies een jaar geleden hebben de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum een principebesluit genomen om de Intergemeentelijk Sociale Dienst Noordoost en Werkvoorzieningsschap Fivelingo, samen te voegen tot één organisatie met de naam Werkplein Fivelingo.
Voor ons ligt nu het Toekomstscenario Werkplein Fivelingo, met daarin ook opgenomen welke besluiten vanavond genomen moeten worden om een definitief besluit tot fusie mogelijk te maken. (Zie de agendapunten 8 tot en met 12)

Er is in het afgelopen jaar en met name in de afgelopen maanden ontzettend veel werk verzet om alles op papier te zetten, uit te werken, te overleggen, scenario’s af te wegen en de uitkomsten hiervan te communiceren. De gemeenteraden zijn meerdere malen -op verschillende wijzen- over deze transitie geïnformeerd. Voor al deze werkzaamheden, inzet en organisatie hartelijk dank.

Met dit toekomstscenario kunnen we nu verder. Alhoewel, het blijft een lastig dossier. Hoe ga je zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en aan passend werk helpen?
De fractie van de ChristenUnie vindt dat die doelstelling kan worden bereikt door te gaan voor scenario 3. Het is een scenario waarbij je investeert in mensen.
“Iedereen doet mee” is de pijler van het participatiebeleid.
En wij vinden dat we daar als volksvertegenwoordigers onze taak in hebben te vervullen. Concreet, we willen in de eerste plaats dat mensen aan het werk blijven en niet “achter-de-geraniums” belanden. De vooruitzichten voor het komende jaar lijken positief. De economie trekt aan. Dit moet mogelijkheden en kansen bieden.
En ja, als het niet lukt, dan kunnen we zeker zeggen dat we het hebben geprobeerd!

Overigens, volgend jaar op 15 maart zijn er 2e Kamerverkiezingen. We hopen dat een volgende regering meer oog heeft voor de zwakkeren in onze samenleving. De ChristenUnie vindt dat de voorgenomen bezuinigingen de komende jaren op dit vlak moet worden heroverwogen.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling betekent ook een wijziging in de organisatiestructuur. We gaan naar een zogenaamde collegeregeling. Het algemeen bestuur van de GR Werkplein Fivelingo bestaat uit 2 leden van de colleges van iedere deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente zijn dat de heren Schollema en Slager, zo hebben we kunnen lezen. We hopen dat er een vorm kan worden gevonden waarbij de gemeenteraden ook bij de uitvoering nauw blijven betrokken. We wensen ook beide wethouders succes in de verdere implementatie van Werkplein Fivelingo.

Bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren evenals de reactie van wethouder Bé Schollema.

« Terug

Reacties op 'Raad 19 december 2016 Toekomstscenario Werkplein Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

Geen berichten gevonden