Raad 28 november 2016 Regionaal Dekkingsplan (Brandweer)

images4dinsdag 29 november 2016 20:24

In onze gemeente Loppersum, waarbij ook nog het risico van brand door aardbeving kan ontstaan, des te meer een punt om extra aandacht aan preventie en voorlichting te besteden. We willen hiervoor dan ook een eerste aanzet geven. Voorzitter, u weet als geen ander wat veiligheid in de breedste zin van het woord voor onze inwoners betekent. Concreet: We stellen u voor om onze inwoners -tegen gereduceerd tarief-brandpreventiemiddelen aan te bieden zoals een rook- en koolmonoxide melder en blusdeken....

Dank u voorzitter,
Dit regionaal Dekkingsplan 2016-2020 van de Veiligheidsregio Groningen is een concept wat ons ter consultatie wordt aangeboden. Beetje vreemde constructie, omdat ons gevraagd wordt om geen zienswijzen in te dienen. Na lezing van dit regionaal dekkingsplan wordt voor een deel duidelijk waarom. Er worden in dit plan een aantal conclusies getrokken over de wettelijke normtijden en de haalbaarheid daarvan in onze regio. Er worden argumenten genoemd waarom de normtijden niet in alle gevallen worden gehaald. Gelukkig worden daarbij ook een aantal aanbevelingen gedaan om te onderzoeken hoe dit te verbeteren.
Wij zouden deze aanbevelingen willen benoemen als zienswijzen binnen dit dekkingsplan ! Met deze zienswijzen kan de fractie van de ChristenUnie van harte instemmen.

In dit regionaal Dekkingsplan wordt klip en klaar duidelijk gemaakt wie verantwoordelijk is wanneer er sprake is, of zou kunnen zijn van brandgevaarlijke situaties.
In hoofdstuk 4.1.1. staat, ik citeer:
“Brandveiligheid is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet exclusief aan de brandweer valt toe te bedelen. Niet alleen het blussen, maar ook het voorkomen, beperken en het verkorten van de ontdekkingstijd spelen een rol.”
Helemaal mee eens voorzitter!

En vervolgens de zin: “De bedoeling is dat de activiteiten rondom het voorkomen en beperken van de gevolgen van brand uitgebreid worden.” We vinden de laatste zin wel wat erg zwak geformuleerd…. We hadden graag gezien dat dit concreter wordt verwoord in de zin van:
We gaan de activiteiten rondom het voorkomen en beperken van de gevolgen van brand uitbreiden door, …..en dan ook concreet voorbeelden van acties of activiteiten noemen. In onze gemeente Loppersum, waarbij ook nog het risico van brand door aardbeving kan ontstaan, des te meer een punt om extra aandacht aan te besteden. We willen hiervoor dan ook een eerste aanzet geven.

Voorzitter, u weet als geen ander wat veiligheid in de breedste zin van het woord voor onze inwoners betekent.
Concreet: We stellen u voor om onze inwoners -tegen gereduceerd tarief-brandpreventiemiddelen aan te bieden zoals een rook- en koolmonoxide melder en blusdeken. Financiering zou naar onze mening voor een deel kunnen uit de zogenaamde beschikbare NAM-gelden. Maar dit laten we uiteraard graag aan wethouder Slager over.
We stellen u voor om deze brandpreventieactie uit te voeren uiteraard in samenwerking met de Veiligheidsregio en de plaatselijke middenstand.

De fractie van de ChristenUnie kan overigens instemmen met dit concept Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 van de Veiligheidsregio.

Reactie portefeuillehouder A. Rodenboog: De rode draad is preventie en voorlichting. Daar hebben we de afgelopen jaren ook behoorlijk op ingezet. Als je kijkt naar de voorlichting vanuit de veiligheidsregio is er veel aandacht aan besteed. Eigen verantwoordelijkheid, als je kijkt naar de aanrijtijden. In het verleden veel minder brandbare materialen dan nu. Nu moet je veel sneller een signaal hebben. We beginnen binnenkort ook weer met een rookmeldersproject ook in de gemeente Loppersum, plan was meer gericht op ouderen. Suggestie van mevrouw Meijlink Gem.belangen/D66, ook wel een goede, namelijk om bij actie ook naar de buitengebieden te kijken en niet alleen naar Loppersum en Middelstum.

We moeten accepteren, ook al willen we dat niet, dat de wettelijke aanrijtijden niet altijd haalbaar zijn. Bijplaatsen kazernes is niet haalbaar. Wat kunnen we doen, preventie, preventie, preventie, voorlichting.

Financiële bijdrage. Binnen het college binnenkort notitie rond rookmelders. Er is iets onderweg naar het collega. Financiële bijdrage: Ik denk daar we niet aan ontkomen.

Wordt vervolgd dus.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van burgemeester is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 28 november 2016 Regionaal Dekkingsplan (Brandweer)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

Geen berichten gevonden