Raad 7 november 2016 Algemene Beschouwingen over begroting 2017

IMG_0269maandag 07 november 2016 19:59

Een overheid die dicht bij de burgers wil staan dat willen we zijn. Dan is het goed dat de toegang tot het sociaal domein ook binnen het klantcontactcentrum (KCC) kan. Om deze mensen goed te bereiken is het belangrijk laagdrempelig binnen te kunnen komen. Om een goed totaalplan voor de mensen te maken is het goed de mensen te kennen in hun sociale omgeving....

Begroting 2017.

Voorziter, raad, college, luisteraars.

De kadernota is uitgewerkt in de begroting voor 2017. Een sluitende begroting gelukkig. En een meerjarig perspectief met enige ruimte. Veel werk is weer verzet, maar ook een goed perspectief, mijn felicitaties aan college en medewerkers.

Een overheid die dicht bij de burgers wil staan dat willen we zijn. Dan is het goed dat de toegang tot het sociaal domein ook binnen het klantcontactcentrum (KCC) kan. Om deze mensen goed te bereiken is het belangrijk laagdrempelig binnen te kunnen komen. Om een goed totaalplan voor de mensen te maken is het goed de mensen te kennen in hun sociale omgeving. Om die reden juichen we het toe dat de medewerkers  meer in de dorpen zichtbaar worden om aan de keukentafel met hun cliënten te zoeken naar een aanpak van het volledige probleem.

Het werkplein Fivelingo zal als nieuwe samengevoegde organisatie per 1 januari 2017 van start gaan. We hopen dat door de samenvoeging effectiever gewerkt kan worden aan begeleiding van deze mensen naar werk. Zorg is er over de financiële middelen. Bezuinigingen dreigen, terwijl juist in een regio waar de werkloosheid nog relatief hoger is, extra inspanning nodig is om ook deze mensen aan zinvol werk te helpen. Zit hier al schot in?

U noemt ook de oprichting van sociale ondernemingen, waar wordt dan concreet aan gedacht?

Aardbeving en Meerjarenplan (MJP).

De gemeente zet zich steeds weer in voor goede informatie van de burgers over de gaswinning. Daarnaast wordt hard meegewerkt aan het meerjarenplan duurzaam versterken.  Dit betekent dat er ondanks uitbreiding van de formatie veel van de betrokken medewerkers wordt gevraagd. Dit leidt tot extra kosten. We nemen aan dat de NAM hiervan de rekening krijgt. We delen uw mening dat het werk aan herstel en duurzaam versterken vooral uitgezet moet worden bij de lokale bedrijven.

Duurzaamheid.

Binnen de gemeente zijn verschillende energie coöperaties actief in duurzaam opwekken en besparen op energie. Een zaak om blij mee te zijn en dus te stimuleren en te faciliteren zoals u voorstelt. Constructief meedenken van de organisatie en lage kosten zijn mogelijkheden daarvoor. We zijn blij met de aanpassing van de leges voor panelen per 2017.
Geldt dit ook met terugwerkende kracht (we denken dan aan de zonnedorpen)?
We zagen graag dat plaatsen van panelen en kleine (EAZ) molens kansen krijgen tegen geringe kosten. Daarnaast zagen we graag dat de gemeente nog nagaat of ze over geschikte daken en locaties voor plaatsing ervan heeft.  We willen ook aandringen op betrekken van de coöperaties bij de voorlichting en (collectieve) planontwikkeling bij de duurzame versterking. Mensen kunnen juist bij hen te weten komen wat de mogelijkheden zijn.

Bermbeton en asfaltering.

Bermbeton lijkt een duidelijk bescherming van wegranden van asfaltwegen. Daarom zagen we graag dat opnieuw asfalteren van buitenwegen ook zoveel mogelijk gepaard gaat met aanbrengen bermbeton.

Persoonsgebodenbudget (PGB) en Zorg in natura (ZIN)

Door de wijzigingen zijn de financiële bedragen voor PGB en Zin bij de jeugdzorg moeilijk te vergelijken. Vergelijking van 2016 en 2017 lijkt een verschuiving van PGB naar ZIN te laten zien. Is dit een trend?

Bij de kadernota hebben we ook onze zorg uitgesproken over de mogelijke sluiting van het Hippolytushoes.  Dit weekend werd bekend dat het verzorgingstehuis De Wierde in Grijpskerk door kan gaan, mee door een investering en tijdelijke bijdrage van de gemeente Zuidhorn in verband met vestiging van een multifunctioneel centrum in het gebouw. Daarom herhalen we onze vraag: ziet de gemeente ook mogelijkheden? Bijvoorbeeld in de vorm van steunstee, ouderen-café, dorpshuis, infopunt duurzaam versterken?

Financiën.

Meerjarig is er weer enig perspectief. En daar zijn we blij mee. Bij de kadernota spraken we van haalbaar (Ha) en houdbaar (Ho).  Dus zowel Ha nieuwe initiatieven zijn mogelijk, als Ho er dreigen ook bezuinigingen met name op het sociaal terrein. Maar er zijn in ieder geval mogelijkheden. We zijn blij met de afschaffing van de extra verhoging van de begraafrechten.


Bouwleges: Krantenbericht meldt dat Loppersum op de 4e plaats staat. Van duurste gemeente wel te verstaan. Lijkt niet best. Lijkt ons goed om hier naar te kijken en eventueel bij te stellen.

Tenslotte viel ons op dat bij de risico`s de inspanning en kosten van herindeling niet genoemd zijn. We hebben als fractie van de ChristenUnie naar aanleiding van de  herindeling opgemerkt dat de gemeente wel belangrijker zaken (gaswinning en duurzaam versterken) te doen had. Herindeling heeft voor ons geen prioriteit. De streefdatum 2019 lijkt mij zowel moeilijk haalbaar maar gezien andere belangrijker zaken ook niet raadzaam. We hebben wel iets beters te doen.

Ook in 2017 is er weer veel werk te verzetten. We hebben gelukkig een God en Vader die zorgt en mogelijkheden geeft. We hopen dat Hij u als College en de ambtenaren het komende jaar voldoende energie en menskracht geeft om het allemaal uit te denken en uit te voeren.

Bijdrage Bé Prins.

De bijdrage van alle partijen staan hieronder in de documenten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CDA bijdrage begroting 201720,5 kBapplication/pdfdownload
GB D66 bijdrage begroting 2017325,9 kBapplication/pdfdownload
Groen Links bijdrage Begroting 201735,9 kBapplication/pdfdownload
Lopp Vooruit bijdrage begroting 201768,3 kBapplication/pdfdownload
PvdA bijdrage begroting 2017 op basis van opdrachten kadernota80,7 kBapplication/pdfdownload
VVD bijdrage begroting 201754,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Raad 7 november 2016 Algemene Beschouwingen over begroting 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

Geen berichten gevonden