Raad 31 oktober 2016 2e Tussentijdse rapportage (Turap) financiën.

Eurosdinsdag 01 november 2016 20:28

De tweede Turap laat een positief beeld zien. De plannen en uitvoering staat goed op de rails, de seinen staan op groen, er kan worden doorgewerkt. Onze complimenten aan college en ambtenaren. Jammer alleen dat agrologistiek naar volgend jaar opschuift. Wat is de reden? En wat zijn de plannen. Zowel in het sociaal domein (dreigende kortingen) als bij de Gemeenschappelijk Regelingen (GR) zijn de kosten moeilijk beheersbaar. En dat blijft een probleem.

Zorgpunt is ook de hoge werkdruk met name door het gaswinningsdossier. Extra werk ook extra vergoeding. 90% ook op de goede plek in de regio. Een positief saldo, bestemmingen die verder gevuld worden (mee door uitstel van werken) en nog € 113.000,00 over voor de algemene reserve.

U geeft zelf in Hoofdstuk 4 bij de risico`s aan dat de reserves al ruim gevuld zijn:
Ik citeer even: "Om bovengenoemde risico's het hoofd te kunnen bieden worden ruim voldoende reserves aangehouden om extra kosten op te kunnen vangen als deze zich voordoen."

In de tussenrapportage worden diverse risico's benoemd. Door het toevoegen van het saldo na bestemming aan de Algemene Reserve kunnen we deze risico's (nog) beter opvangen mochten ze zich voordoen.  Mogen we hieruit de conclusie trekken wethouder (Slager) red., dat er eventueel ook ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen?

Wethouder Slager: Dank voor de complimenten, die hij zal ze doorgeven aan de organisatie.
Agrologistiek: We hadden plannen om in 2016 een stap verder in te zetten. Plannen voor 2 miljoen euro. Kwart daarvan € 500.000,00 nu voor beschikbaar. En hoe vul je dat dan met elkaar in? En die oefening heeft meer tijd gekost en heeft ook te maken met het samenstellen van combinaties bijvoorbeeld de wegen asfalteren samen met bermbeton. Plannen zijn in vier onderdelen: 1. communicatie en voorlichting. 2. Meer willen doen aan in- en uitgangen bij de dorpen. 3. Aantal plaatsen asfalt combineren met bermbeton. 4. Passeerstroken aanleggen. Het gaat dan niet om grote aantalen. U moet denken aan 5 - 6 passeerstroken...Dat zijn de vier zaken waarmee men verder kan. Ruimte voor nieuwe investeringen vraagt u? Nee, maar dringende zaken worden wel opgepakt. Zie ook de risicoparagraaf. Even pas op de plaats, ook gezien het vraagstuk (lees risicos) rond sociaal domein, waaronder de budgetten voor BUIG. (de uitkeringen) Dit punt wordt aangevuld door wethouder Schollema.

Burgemeester: Risico’s grote onzekerheden. Kunnen nu nog niet zien.  De kosten in het gasdossier moeten vergoed worden. We benoemen dit wel als risico omdat personeel hiervoor ingezet moeten worden. Gasdossier doe je er niet even bij.

bijdrage Bé Prins hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 31 oktober 2016 2e Tussentijdse rapportage (Turap) financiën.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

Geen berichten gevonden