Raad 11 oktober 2016 Opiniëerd over de herindeling.

Kombord Loppersum (2) - kopiedinsdag 11 oktober 2016 19:59

Sowieso zitten we niet te springen om een herindeling. Juist in een tijd van aardbevingen en duurzaam versterken zijn er belangrijker zaken om aandacht en tijd aan te besteden. Als andere opties dan DAL niet bespreekbaar zijn of worden lijkt voorlopig zelfstandig blijven dan is dan de enige juiste keus. En kleinschalig voor de burger lijkt ons in deze tijd van bevingsschade en herstel veel belangrijker dan praten over herindeling.

De fractie van de ChristenUnie wil graag de uitgangspunten voor een eventuele herindeling benoemen.

  1. Beide havens in één gemeente zien we als noodzaak voor een goed en samenhangend beleid voor beide havens. Lukt in DEAL (Delfzijl/Eemsmond/Appingedam/Loppersum) niet in DAL (Delfzijl/Appingedam/Loppersum.
  2. Evenwichtige verdeling tussen stad en plattelandsgebied. Eemsmond en Loppersum vormen zo tegenwicht als landelijk gebied tegen stedelijk gebied Delfzijl/Appingedam, Loppersum alleen biedt te weinig tegenwicht tegen dit stedelijk gebied. Deal = + , Dal dus –
  3. Continueer de bestaande samenwerking die er is in DEAL en Eemsdelta. In DEAL lukt dit goed in DAL redelijk. Wat dat betreft weinig verschil.
  4. Dorpen in Loppersum moeten samenhang hebben met de rest van het gebied. Deel van gemeente Loppersum is georiënteerd op Delfzijl/Appingedam. Ander deel bijvoorbeeld Middelstum, Garsthuizen, Stedum Westeremden en Zijldijk meer georiënteerd op Eemsmond (Uithuizen) (via buslijn, Eemshavenweg) en Bedum. Met DEAL wordt aan alle vier punten voldaan. Vandaar sterke voorkeur hiervoor. DAL is geen alternatief: 3 van de 4 punten voldoen niet.

    De argumenten voor DEAL zijn door Gedeputeerde Staten niet gewogen en ook niet weerlegt. Dat vinden we jammer. We dringen er bij Provinciale Staten (PS)op aan deze overweging wel te maken en alsnog DEAL bespreekbaar te houden. Hoewel de G7 qua schaalgrootte ons te massaal is, valt deze oplossing te prefereren boven DAL.

    Gedeputeerd Staten (GS) kan niet voor één deeloplossing (BMWE) groen licht geven als er voor de rest (DAL) geen goed alternatief is. In een langzamer tempo toegroeien naar G7 zou eens verder overwogen moeten worden. We vragen daarom PS het licht hiervoor weer minimaal op oranje te zetten en zo alternatieven voor het hele gebied, bespreekbaar te houden.

    Sowieso zitten we niet te springen om een herindeling. Juist in een tijd van aardbevingen en duurzaam versterken zijn er belangrijker zaken om aandacht en tijd aan te besteden. Als andere opties dan DAL niet bespreekbaar zijn of worden lijkt voorlopig zelfstandig blijven dan is dan de enige juiste keus. En kleinschalig voor de burger lijkt ons in deze tijd van bevingsschade en herstel veel belangrijker dan praten over herindeling. Een herindeling die geen oplossing biedt voor de problemen van het gebied lijkt mij dan jammer van de energie, die kan beter aan belangrijker problemen besteed worden.

Bijdrage Bé Prins.

Tweede termijn: We delen de onvrede over het proces door de Provincie gevoerd. We vinden dan ook dat we richting GS een duidelijk signaal hierover moeten laten horen. Nogmaals we hebben onze handen vol aan de problemen die er op dit moment in de Gemeente Loppersum spelen. We hebben dan ook veel meer tijd nodig voor een eventuele herindeling. Ook dit moet aan GS kenbaar maken.

Burgemeester stelt voor om een verklaring op de stellen over de onvrede (geschoffeerd) zoals genoemd door bijna alle partijen in de raad. ChristenUnie merkt nog op dat GS ook op basis van argumenten ons moet overtuigen waarom is gekozen voor BMWE.

« Terug

Reacties op 'Raad 11 oktober 2016 Opiniëerd over de herindeling.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.