Raad 26 september 2016 Bijdrage onderhoud particuliere begraafplaatsen

begraafplaatswoensdag 28 september 2016 20:30

We hebben uw voorstel met betrekking tot het groenonderhoud van de bijzondere begraafplaatsen gelezen, evenals het verslag van het gesprek met de vertegenwoordigers van de begraafplaatsen en de brief die u aan hen heeft verstuurd. Na veel discussie heeft u samen een compromis weten te bereiken. Dat is een compliment waard. We hopen dat de bijzondere begraafplaatsen door dit besluit het grondonderhoud op een goed niveau kunnen blijven handhaven.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft nog wel een aantal vragen:

  • Was het niet mogelijk -zoals eerder door ons gevraagd- om een overzicht te maken van de daadwerkelijke onderhoudskosten die worden gemaakt door de zes bijzondere begraafplaatsen.
  • De bijzondere begraafplaats Zeerijp heeft brieven geschreven over het tegoed en de verdeling tussen de begrafenisverenigingen. We kunnen ons niet voorstellen dat er achterstanden zouden zijn in uw betalingen. Kunt u een toelichting geven.
  • In het raadsvoorstel wordt gesproken over een budget van € 7.600. Dit budget wordt gelijkelijk verdeeld over de zes bijzondere begraafplaatsen, schrijft u. In de brief aan de betreffende verenigingen schrijft u: “….en de zes bijzondere begraafplaatsen jaarlijks een financiële bijdrage houden van 50% van het in 2014 beschikbare onderhoudsbudget. Dit is per begraafplaats een bedrag van € 7.600. Graag verklaring.

Dank u wel.

De portefeuillehouder, de heer Pier Prins, geeft in zijn beantwoording aan dat er in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de begraafplaatsen is gesproken over de totale kosten. Daarbij is ook aan de orde geweest hoe de kosten omlaag kunnen. Er zijn hiervan geen overzichten beschikbaar.

Is zijn geen achterstanden bij de uitbetaling aan de verenigingen. Wel is het zo dat elke vereniging elk jaar een verzoek moet doen om een bijdrage te kunnen ontvangen. Gebleken is dat niet iedere vereniging dit in 2015 had/heeft gedaan..

In de brief aan de verenigingen is inderdaad een fout gemaakt. Er had moeten staan een budget van € 7.600,00 gelijkelijk verdeeld over de zes bijzondere begraafplaatsen.

De bijdragen van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 26 september 2016 Bijdrage onderhoud particuliere begraafplaatsen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.