Raad 26 september 2016 Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

aardbeving websitewoensdag 28 september 2016 19:56

Opkoop- en garantieregeling zijn geen tegenstelling. Uw pleidooi voor een goede garantiestelsel die ook zekerheid geeft voor de blijvers ondersteunen we van harte. Als deze goed wordt uitgevoerd is het namelijk tegelijk een goede opkoopregeling voor degene die hun huis moeten verlaten. De zinsnede dat u niet pleit voor een generieke opkoopregeling is ons daarom in dit verband niet duidelijk en kan ons inziens beter vervallen.

De fractie vindt dit een goede notitie.

Met veel zaken die genoemd zijn kunnen we van harte instemmen. Naast de vele dingen die genoemd zijn willen we een paar zaken benoemen en aanvullen:

Snelle start pilot Heft-in-eigen-hand.

Goed en snel evalueren van het project, zodat zo snel mogelijk regulier programma kunt starten. Eigenaar eerstverantwoordelijke voor de plannen voor versterken, verduurzamen en  levensloopbestendig maken van dewoningen. Het moet goed mogelijk zijn om hierbij de eigen aannemer en installateur vroegtijdig te betrekken.
Zij kunnen en moeten de eigenaar technisch adviseren bij de plannen.

We zijn gelukkig met het duidelijke antwoord van Nationaal Coördinator Groningen (NCG de heer Aalders) dat de eigenaar na schade zijn eigen aannemer kiest. Bij de vervanging van de schoorstenen stond de eigen regionale aannemer te veel buitenspel.

Goede voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen en mogelijkheden voor levensloopbestendiger maken. Integreren van een EPA advies is daarbij een heel goede stap. Daarnaast zien we hierbij ook een duidelijke rol voor de plaatselijke energie-coöperaties voor ontwikkeling van gezamenlijke plannen en geven van duurzame voorlichting. Wat kan het GREK (Groninger Energiekoepel) daarin betekenen.

Naast levensloopbestendig zijn ook slimme woningen nodig. 

Gebruik door oudere, en minder mobiele mensen vraagt om extra investering in versterking en veiligheid, demotica en e-health. Door de bevingsrisico`s zijn een slaapkamer op de begane grond, goede signalerings- en alarmeringsmogelijkheden  extra nodig voor oudere en daardoor minder mobiele bewoners. Het is een goede maar ook logische zaak dat de NAM daarin samen met andere partijen ook (financieel) zijn verantwoordelijkheid wil nemen.

Opkoop- en garantieregeling zijn geen tegenstelling.

Uw pleidooi voor een goede garantiestelsel die ook zekerheid geeft voor de blijvers ondersteunen we van harte. Als deze goed wordt uitgevoerd is het namelijk tegelijk een goede opkoopregeling voor degene die hun huis moeten verlaten. De zinsnede dat u niet pleit voor een generieke opkoopregeling is ons daarom in dit verband niet duidelijk en kan ons inziens beter vervallen.

Er wordt hard gewerkt, veel plannen zijn verder uitgewerkt er is veel op de rails gezet zo bleek in de commissievergadering met dhr. Aalders (NCG). Communicatie hierover is ontzettend belangrijk om dit ook bij de inwoners duidelijker te krijgen.

Maar toch blijft bij veel mensen het gevoel dat er meer op papier wordt uitgewerkt dan in huizen en stenen wordt gerealiseerd. Daarom zal snel aan de slag gaan met herstel en versterken nog meer overtuigen dan alleen communicatie. Daarom wensen we dhr. Aalders ook vooral een voortvarende uitvoering van de goede plannen toe.  Aan de slag dus met de uitvoering.

Portefeuillehouder Burgemeester A. Rodenboog:
Rode draad is zoals al genoemd is communicatie, communicatie en communicatie. Zie hier de nieuwe gemeentegids, die net is uitgekomen.

bijdrage Bé Prins hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 26 september 2016 Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.