Raad 4 juli 2016 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016

Eurosdinsdag 05 juli 2016 13:52

We vinden overigens dat dit beleidsplan onderdeel moet uitmaken van het Sociaal Domein en daarmee moet aansluiten op, en met o.a. het minimabeleid en armoedebeleid. Zo kan en moet een integrale aanpak volledig tot zijn recht komen. Daarbij moeten we niet vergeten dat preventie ook op dit vlak veel ellende kan voorkomen. Begin preventie bij de jeugd. En wanneer ?...

Voorzitter,

Voor ons ligt het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2019.
Een gezamenlijk beleidsplan waarop we later per gemeente uitvoerend beleid gaan formuleren.
We vinden overigens dat dit beleidsplan onderdeel moet uitmaken van het Sociaal Domein en daarmee moet aansluiten op, en met o.a. het minimabeleid en armoedebeleid. Zo kan en moet een integrale aanpak volledig tot zijn recht komen.
Daarbij moeten we niet vergeten dat preventie ook op dit vlak veel ellende kan voorkomen. Begin preventie bij de jeugd. En wanneer ? Zodra een ouder vindt dat voor zijn of haar kind een mobieltje haalbaar en houdbaar is……….
Een mooi moment voor de ouder.

In de commissie vergadering van november 2015 hebben we ook gesproken over zaken rond schuldhulpverlening. Er werd toen door de fractie van het CDA en onze fractie opgemerkt dat er steeds opnieuw problemen ontstaan in de schuldhulpverlening doordat er geen tijd is om schuldsituaties te stabiliseren. Belastingdienst en CJIB lopen al innend gewoon door de porseleinkast waar de schuldhulpverlening druk bezig is om de financiële en andere problemen in kaart te brengen.
In de 2e Kamer is dit onderwerp door het CDA en de ChristenUnie opnieuw aangekaart en zijn met een voorstel wetswijziging gekomen.
Goed nieuws. Onlangs is door staatssecretaris mevrouw Jetta Klijnsma van Sociale Zaken de toezegging gedaan dat schuldeisers voor een periode van maximaal zes maanden in de wacht kunnen worden gezet, zodat orde op zaken kan worden gesteld.
Om deze zogenaamde adempauze in te stellen kan het College van B&W vanaf 1 januari 2017 een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank wijst het verzoek toe als het aannemelijk is dat de schuldenaar de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldhulpverlening, nakomt en dat de adempauze noodzakelijk is om de financiële situatie op orde te krijgen.
Voorzitter, we vertrouwen erop dat u op eerste verzoek hiervan gebruik zult maken.

Tenslotte, de fractie van de CU kan instemmen met dit beleidsplan schuldhulpverlening en ziet de vertaling naar de uitvoering hiervan inclusief het financiële plaatje met belangstelling tegemoet.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier te beluisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 4 juli 2016 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.