Start

RSS icon linking to RSS overview

Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsmaandag 24 juni 2019 20:59 De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid.... lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 1e turap

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 24 juni 2019 20:36 De eerste tussentijdse rapportage inzake de gemeentelijke financiën (1e turap) wordt gepresenteerd. De fractie van de ChristenUnie heeft geconstateerd dat door de betere beloning van het raadswerk en de tekorten op de Jeugdzorg, de grotere tekortposten vormen in deze tussentijdse rapportage. lees verder

Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020

gemeentewapendinsdag 18 juni 2019 13:56 Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel....... lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Financiën Volkskredietbank (VKB)

Biljetten.jpgdonderdag 30 mei 2019 12:18 Eén van de belangrijkste spreekpunten in de aanpak van het voorkomen van schulden is voorlichting en preventie. De fractie van de ChristenUnie wil hier graag, evenals de Volkskredietbank, nogmaals aandacht voor vragen. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen

raad.jpgdonderdag 30 mei 2019 11:40 Naar aanleiding van de plannen tot plaatsing van een aantal wisselwoningen aan "Veldzicht" in Loppersum staan er een aantal ingekomen stukken op de agenda van bewoners die tegen deze plannen zijn en alternatieve locaties benoemen. Een drietal inwoners maakt gebruik van het spreekrecht om hun ongenoegen, motivatie's en adviezen tot te lichten. (Waarvoor dank!) lees verder

nieuws