Welkom!

Standpunt (Zienswijze) ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-2021

IMG_8180b.JPGwoensdag 15 juli 2020 13:20 "De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten!!" lees verder

Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2020

IMG_9576b.JPGdinsdag 14 juli 2020 18:26 De prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht..... lees verder

Persbericht: Ledenvergadering stelt Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma vast

IMG_0006.JPGwoensdag 08 juli 2020 13:37 In zalencentrum Kabzeël in Appingedam is dinsdagavond 7 juli de ledenvergadering gehouden van de ChristenUnie Eemsdelta. Naast andere bestuurszaken is ook de kandidatenlijst vastgesteld en werd het Verkiezingsprogramma voor gepresenteerd.... lees verder

Lobby tekorten Sociaal Domein

DVHN.JPGmaandag 06 juli 2020 13:21 Protestactie Groninger bestuurders 2 juli bij gebouw Tweede Kamer. "We schreeuwen het van de daken, HELP ONS !" lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Moties vreemd aan de orde van de dag

Knipsel.JPGdinsdag 30 juni 2020 11:34 Twee moties die vanavond zijn ingediend gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vandaar "vreemd aan de orde van de dag", maar zijn niet minder belangrijk.... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Jaarstukken 2019 Gemeente Loppersum

Euro bankbiljetten.jpgdinsdag 30 juni 2020 11:22 Er is veel werk verzet, terwijl aardbeving en versterking, waarin vaak weer ingespeeld moest worden op nieuwe regels, en herindeling ook tijd kosten. Dank zowel voor jullie als college als voor onze ambtenaren.... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Werkplein Fivelingo

fivelingodinsdag 30 juni 2020 11:01 Daarnaast hebben we geconstateerd dat meer inwoners aanspraak hebben gemaakt op de gemeentelijke financiële regelingen. Helaas houdt dit geen gelijke tred met het budget wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld, en dat baart onze grote zorgen. We moeten er alles aan doen om dit in Den Haag te laten landen. Dit-kan-zo-niet-langer! “Trap af” is te doen, maar dan wel met armleuningen! lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Welstandsluw bouwen en Welstandsnota

IMG_4280dinsdag 30 juni 2020 10:38 Reactie was de pilot Welstandsluw bouwen, die juist in een wijk -waarin de voorschriften strak waren- mogelijk iets te ver doorschoot. Daarom zijn de reactie's van inwoners van Over de Wijmers begrijpelijk. lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen

1.JPGdinsdag 30 juni 2020 10:12 Groningen is al een energieprovincie. Dat willen we graag blijven. We zijn daarom blij met het grotere bod van de provincie.... lees verder

Persbericht "Gemeentewapen en logo Eemsdelta bekend"

logo.JPGvrijdag 26 juni 2020 19:34 Inwoners hebben gekozen voor het logo met de golvende balken. De blauwe balken staan voor het blauwe water, de groene voor het landschap. De golvende vorm betekent dat inwoners in goede en slechte tijden de kop d'r veur houden. De rode kleur staat voor de woningen in de gemeente en geeft de gemeentelijke organisatie weer.... lees verder

Kiezen van nieuw gezicht gemeente Eemsdelta van start

twee logo's.jpgdinsdag 02 juni 2020 09:21 Van 2 tot en met 14 juni kunnen inwoners kiezen welk logo zij het best vinden passen bij hun nieuwe gemeente. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de website www.eemsdeltakiest.nl lees verder

Inwoners kiezen nieuw logo gemeente Eemsdelta

Verkiezing logo gemeente Eemsdelta.jpgdonderdag 28 mei 2020 09:58 Van 2 tot en met 14 juni kunnen de inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta het nieuwe logo voor hun gemeente kiezen..... lees verder

Raadsvergadering 25 mei 2020 Regeling Beschermd Wonen en Opvang

Knipsel.JPGdinsdag 26 mei 2020 10:54 "Voorzitter, het centrale punt in deze hele transitie blijft voor de ChristenUnie dat de cliënten erop aan kunnen dat ze de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben! Die toezegging willen we graag van u horen....." lees verder

Raadsvergadering 25 mei 2020 Visie Ruimte voor Energie

IMG_0457.JPGdinsdag 26 mei 2020 09:29 Bé Prins: "Gelukkig hebben we in onze gemeentes de laatste jaren ook energiecoöperaties zien ontstaan die vanuit het motief om samen te verduurzamen ook plannen voor wind- en zonneparken ontwikkelen.... lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Lokaal plan van aanpak versterking

Knipsel.JPGdinsdag 21 april 2020 12:00 Ieder heeft het gevoel dat de versterking te lang duurt en te traag verloopt. In die situatie te komen met een plan van aanpak waarin vanwege de beperkte middelen en capaciteit prioriteiten moeten worden gesteld, vraagt moed... lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Voorstel Verzilverlening

ik.JPGdinsdag 21 april 2020 11:26 De Verzilverlening is er niet alleen voor de senioren die hier graag wonen, maar die ook in hun eigen huis willen blijven wonen. Eventueel met aanpassingen qua comfort en verduurzaming. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten. lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Mededelingen omtrent Werkplein Fivelingo

fivelingodinsdag 21 april 2020 11:20 Over de rapportage van de Taskforce Werkplein inzake de financiën: De extra kosten door de crises zullen dramatisch zijn, ook voor de begrotingen van de Eemsdelta-gemeenten. We hadden begrepen dat het VNG bezig is met inventarisatie, en om daarna “Den Haag” te vragen deze extra kosten te vergoeden... lees verder

Brief van burgemeesters aan inwoners, bedrijven en organisaties

Coronavirus.jpgmaandag 23 maart 2020 13:02 Als burgemeester wil ik u mijn complimenten geven voor de verantwoordelijkheid die u nu al neemt. Toch blijf ik een dringend beroep op u doen om de maatregelen goed te blijven naleven. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar ook voor kwetsbare inwoners..... lees verder

Woensdag gaat ons gebed over in dienstbaarheid. Het iniatief 'Niet Alleen'.

Gert Jan Segers - kleindinsdag 17 maart 2020 09:53 Opeens staat het leven grotendeels stil. De straten en pleinen zijn leeg, er reist bijna niemand met het openbaar vervoer en scholen zijn dicht. Het coronavirus legt grote delen van de wereld plat en we worden tot een ander leven gedwongen om de levens van de meest kwetsbaren te beschermen. We zijn letterlijk stilgezet..... lees verder

Bijeenkomst raden Eemsdelta over de visie "Ruimte voor energie" 4 maart 2020

IMG_0028.jpgdonderdag 05 maart 2020 15:48 Op 4 maart was er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de drie gemeenten Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl en Loppersum). De visie 'Ruimte voor energie' én het proces van de totstandkoming werden daar toegelicht. Ook was er gelegenheid om in de spreken en om vragen te stellen. Door een aantal energiecoöperaties werd hier gebruik van gemaakt.... lees verder