Start

RSS icon linking to RSS overview

Stichting Present Nrd. Groningen viert vijfjarig bestaan

logo-ozondag 14 oktober 2018 19:47 Zaterdag 13 oktober 2018 was het een prachtige dag om het eerste lustrum van stichting Present Noord-Groningen te vieren. Vijf jaar waarin ze bijzonder leuke, noodzakelijke en indrukwekkende projecten hebben uitgevoerd. De stichting heeft in totaal 105 projecten met bijna 500 vrijwilligers uitgevoerd in ongeveer 2.500 vrijwilligersuren...... lees verder

Raad 24 september 2018 Uitvoeringskosten Milieubeleidsplan

Electrische auto.jpgdinsdag 25 september 2018 14:27 Op weg naar een fossielonafhankelijk Loppersum in 2030”. Daarin moeten we NU stappen gaan zetten, anders gaan we deze doelstelling niet halen. Dus één van uw voorstellen -de energietransitie te versnellen- steunen we van harte. Min. Wiebes heeft gezegd dat in 2030 de gaskraan dicht gaat. Hij wil dit in de komende jaren -met kleine stapjes- bereiken……
Inwoners gemeente Loppersum en wij denken daar duidelijk anders over….Daarom, we moeten ook zelf, we zullen zelf..... lees verder

Raad 24 september 2018 Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

IMG_0263dinsdag 25 september 2018 14:06 Betrek de kleine kernen bij het proces zodat ze mee praten over behoud van hun voorzieningen. Daarom zijn we blij met dorps- en wijkverenigingen die betrokken worden bij het overleg. Bottom-up. Voorzieningen als centrumdorp in stand houden en ook na herindeling dezelfde functie moet blijven houden. lees verder

Raad 24 september 2018 Ontwerpbegroting 2019 Werkplein Fivelingo

fivelingodinsdag 25 september 2018 13:43 We kunnen instemmen met de ontwerpbegroting, maar willen wel voor het einde van het jaar zien -in een begrotingswijziging- dat er een efficiency slag is gemaakt. En dat de overige punten in de zienswijze worden uitgevoerd. lees verder

Raad 2 juli 2018 Jaarstukken en begroting 2019 van de VKB

Eurosmaandag 02 juli 2018 22:27 De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het rentepercentage van 11,7% te hoog is met betrekking tot het doel van de financiering, namelijk zo snel mogelijk van je schulden afkomen. Dit percentage moet omlaag..... lees verder

nieuws