Start

RSS icon linking to RSS overview

Raadsvergadering 26 november 2018 Beleidsnotitie Snippergroen

Snippergroenwoensdag 05 december 2018 18:46 In 2015 zijn kaarten opgesteld met betrekking tot snippergroen. U schrijft dat u -aan de hand van deze kaarten- verder uitvoering kunt gaan geven aan de beleidsnotitie snippergroen, echter...... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 DVO 2019-2020 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtswoensdag 05 december 2018 18:36 In de aanloop naar de herindeling vinden we deze periode een goede keus.
Dit geeft niet alleen ruimte en tijd aan de mensen om in de bedrijfsvoering de efficiency volledig uit te nutten, maar ook om te kijken naar betere mogelijkheden om de groep mensen met een uitkering te helpen met het zoeken naar een baan...... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 Kadernota subsidies

Euro bankbiljetten.jpgwoensdag 05 december 2018 18:28 De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de kadernota subsidies. Dit scheelt een stuk minder papierwerk en de aanvraag is eenvoudiger. Dat is een goede zaak. lees verder

Raadsvergadering 5 november 2018 Opmerkingen bij begroting 2019

IMG_1673amaandag 12 november 2018 16:15 We willen als gemeente Loppersum een bestuur zijn die dicht bij de burgers staat. Een open gemeentehuis waar je zonder afspraak nog binnen kunt lopen. Tegelijk vinden we meedenken en meepraten van onze inwoners belangrijk. Vandaar de inspraakbijeenkomsten bij nieuwe plannen en dorpenrondes om de burger op locatie te spreken en te horen.... lees verder

Raadsvergadering 5 november 2018 Afscheid plv. griffier Carin Bodewes

IMG_1738.JPGmaandag 12 november 2018 15:16 Wat was het fijn Carin dat jij al zoveel ervaring had opgedaan in de Gemeente Hoogezand en nu in de Gemeente Midden-Groningen. En wat hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt en dankbaar gebruik van mogen maken..... lees verder

nieuws