Start

RSS icon linking to RSS overview

De dorpen in: 'Wat is er nodig om goed te kunnen leven?'

Logo_aanschuiven in___.pngdinsdag 20 augustus 2019 13:47 De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren... lees verder

Nieuwsbrief nummer 2 Loppersum Versterkt

Wapen Loppersum_1-kleindinsdag 16 juli 2019 11:04 Dit is de tweede nieuwsbrief Loppersum Versterkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de versterkingsprojecten in de gemeente Loppersum. Door de recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer is het belang van de versterkingsopgave opnieuw benadrukt. De regio heeft op 5 juni met de ministers van BZK en EZK afgesproken dat de versterkingsadviezen van zo’n 90 adressen in onze gemeente alsnog worden uitgevoerd. Het SODM heeft onlangs aangegeven dat de versterkingsopgave onvoldoende op gang is gekomen..... lees verder

Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen

index.pngdinsdag 09 juli 2019 11:28 Ondanks dat de radenconferentie veel éénrichtingsverkeer was en de raadsleden (te) weinig aan bod kwamen, hebben we wel het nodige opgestoken daar. Ik zal dit -namens de fractie van de ChristenUnie- deels proberen weer te geven in onderstaande bijdrage. In de hoop dat het in een zienswijze bijdraagt aan een goede aanvulling zodat er in het najaar een beter document ligt..... lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.pngmaandag 01 juli 2019 11:44 Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsmaandag 24 juni 2019 20:59 De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid.... lees verder