Start

RSS icon linking to RSS overview

Raadsvergadering 5 november 2018 Opmerkingen bij begroting 2019

IMG_1673amaandag 12 november 2018 16:15 We willen als gemeente Loppersum een bestuur zijn die dicht bij de burgers staat. Een open gemeentehuis waar je zonder afspraak nog binnen kunt lopen. Tegelijk vinden we meedenken en meepraten van onze inwoners belangrijk. Vandaar de inspraakbijeenkomsten bij nieuwe plannen en dorpenrondes om de burger op locatie te spreken en te horen.... lees verder

Raadsvergadering 5 november 2018 Afscheid plv. griffier Carin Bodewes

IMG_1738.JPGmaandag 12 november 2018 15:16 Wat was het fijn Carin dat jij al zoveel ervaring had opgedaan in de Gemeente Hoogezand en nu in de Gemeente Midden-Groningen. En wat hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt en dankbaar gebruik van mogen maken..... lees verder

Stichting Present Nrd. Groningen viert vijfjarig bestaan

logo-ozondag 14 oktober 2018 19:47 Zaterdag 13 oktober 2018 was het een prachtige dag om het eerste lustrum van stichting Present Noord-Groningen te vieren. Vijf jaar waarin ze bijzonder leuke, noodzakelijke en indrukwekkende projecten hebben uitgevoerd. De stichting heeft in totaal 105 projecten met bijna 500 vrijwilligers uitgevoerd in ongeveer 2.500 vrijwilligersuren...... lees verder

Raad 24 september 2018 Uitvoeringskosten Milieubeleidsplan

Electrische auto.jpgdinsdag 25 september 2018 14:27 Op weg naar een fossielonafhankelijk Loppersum in 2030”. Daarin moeten we NU stappen gaan zetten, anders gaan we deze doelstelling niet halen. Dus één van uw voorstellen -de energietransitie te versnellen- steunen we van harte. Min. Wiebes heeft gezegd dat in 2030 de gaskraan dicht gaat. Hij wil dit in de komende jaren -met kleine stapjes- bereiken……
Inwoners gemeente Loppersum en wij denken daar duidelijk anders over….Daarom, we moeten ook zelf, we zullen zelf..... lees verder

Raad 24 september 2018 Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

IMG_0263dinsdag 25 september 2018 14:06 Betrek de kleine kernen bij het proces zodat ze mee praten over behoud van hun voorzieningen. Daarom zijn we blij met dorps- en wijkverenigingen die betrokken worden bij het overleg. Bottom-up. Voorzieningen als centrumdorp in stand houden en ook na herindeling dezelfde functie moet blijven houden. lees verder

nieuws