Start

RSS icon linking to RSS overview

Brief met dringende oproep naar Tweede Kamer over versterking en schadeafhandeling

IMG_0698.JPGmaandag 21 januari 2019 10:56 Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties roepen in een brief Tweede Kamerleden op om min. Wiebes (EZK) aanstaande woensdag in het debat over het gaswinningsdossier te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen. lees verder

Welke nieuwe naam voor DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum)

ong.pngzaterdag 29 december 2018 19:04 Van 18 december tot en met 20 januari 2019 kan iedereen een nieuwe naam indienen. Deze moet Nederlands zijn en makkelijk uit te spreken. Verder mag de naam niet te veel lijken op een andere ... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 Beleidsnotitie Snippergroen

Snippergroenwoensdag 05 december 2018 18:46 In 2015 zijn kaarten opgesteld met betrekking tot snippergroen. U schrijft dat u -aan de hand van deze kaarten- verder uitvoering kunt gaan geven aan de beleidsnotitie snippergroen, echter...... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 DVO 2019-2020 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtswoensdag 05 december 2018 18:36 In de aanloop naar de herindeling vinden we deze periode een goede keus.
Dit geeft niet alleen ruimte en tijd aan de mensen om in de bedrijfsvoering de efficiency volledig uit te nutten, maar ook om te kijken naar betere mogelijkheden om de groep mensen met een uitkering te helpen met het zoeken naar een baan...... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 Kadernota subsidies

Euro bankbiljetten.jpgwoensdag 05 december 2018 18:28 De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de kadernota subsidies. Dit scheelt een stuk minder papierwerk en de aanvraag is eenvoudiger. Dat is een goede zaak. lees verder

nieuws