Start

RSS icon linking to RSS overview

Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen

index.pngdinsdag 09 juli 2019 11:28 Ondanks dat de radenconferentie veel éénrichtingsverkeer was en de raadsleden (te) weinig aan bod kwamen, hebben we wel het nodige opgestoken daar. Ik zal dit -namens de fractie van de ChristenUnie- deels proberen weer te geven in onderstaande bijdrage. In de hoop dat het in een zienswijze bijdraagt aan een goede aanvulling zodat er in het najaar een beter document ligt..... lees verder

Radenconferentie 29 juni 2019 inzake Nationaal Programma Groningen

index.pngmaandag 01 juli 2019 11:44 Op uitnodiging van de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten was er zaterdag de conferentie van Gemeenteraden en Provinciale Staten in de EnergyBarn op het Zernike Science Park. Agendapunt het Nationaal Programma Groningen. Het verslag van de conferentie is inmiddels hieraan toegevoegd in de documenten. lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsmaandag 24 juni 2019 20:59 De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid.... lees verder

Raadsvergadering 24 juni 2019 1e turap

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 24 juni 2019 20:36 De eerste tussentijdse rapportage inzake de gemeentelijke financiën (1e turap) wordt gepresenteerd. De fractie van de ChristenUnie heeft geconstateerd dat door de betere beloning van het raadswerk en de tekorten op de Jeugdzorg, de grotere tekortposten vormen in deze tussentijdse rapportage. lees verder

Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020

gemeentewapendinsdag 18 juni 2019 13:56 Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel....... lees verder

nieuws