Start

RSS icon linking to RSS overview

Raad 11 juni 2018 5G snelinternet

logo-defwoensdag 13 juni 2018 21:45 Burgemeester Albert Rodenboog "Er zijn veel misverstanden over het snel internet. Dit project betreft alleen het buitengebied en niet in de dorpen"....Hoe het precies zit en wat u kunt doen, leest u hier verder..... lees verder

Beschouwingen Kadernota 2019 e.v.

IMG_1656adinsdag 12 juni 2018 17:24 We mogen samen als raad zo Loppersum de nieuwe gemeente in loodsen. Helaas straks zonder onze vertrouwde kapitein, en door woelige baren van bevingen, opgeschorte versterkingen en éénzijdig afspraken opzeggende ministers heen. Dan is samen optrekken als raad beter dan rollebollend over straat gaan. Laten we er in goed overleg met onze burgers iets goeds van maken........ lees verder

BRANDbrief gemeenteraad en college B&W

gemeentewapenwoensdag 06 juni 2018 17:42 College en raad van de gemeente Loppersum hebben in een extra ingelaste raadsvergadering maandag 4 juni jl. met verbijstering en ontzetting geconstateerd dat min Wiebes, namens het kabinet blijft volharden in het vrijwel volledig stopzetten van de versterkingsoperatie van gebouwen. Versterking is nodig om zo snel als mogelijk bestand te zijn tegen de bestaande risico’s van aardbevingen als gevolg van gaswinning...... lees verder

Open (brand) brief van fractievoorzitters aardbevingsgemeenten

Kombord Loppersum (2) - kopiedinsdag 05 juni 2018 15:14 Aanleiding voor de open brief zijn de recente ontwikkelingen rond uitstel en meer onderzoek naar een groot aantal woningen die versterkt moeten worden, het vastlopen van het overleg tussen de minister en de bestuurders en maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied en het opstappen van de Nationaal Coördinator Groningen', schrijft Marco Metscher CU, een van de ondertekenaars en initiatiefnemer van de brief. lees verder

Extra raadsvergadering 4 juni Gaswinning

gemeentewapendinsdag 05 juni 2018 14:37 Zeer belangrijke vergadering waarin het besluit is genomen om te zoeken naar juridische maatregelen om min Wiebes te dwingen op zijn besluiten terug te komen (doorgaan met versterken) en inwoners te helpen. College B&W gaat brief "op poten" opstellen. lees verder

nieuws