Start

RSS icon linking to RSS overview

Naamgevingscommissie maakt top drie gemeentenamen bekend

Gemeenteraad.jpgvrijdag 01 februari 2019 15:16 Welke naam voor onze nieuwe gemeente. Inwoners van de Gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum mogen binnenkort hun stem uitbrengen! lees verder

Verslag van gesprek met 2e Kamerlid Carla Dik-Faber

CU Loppersum (54)zaterdag 26 januari 2019 11:47 Ook van onze kant werd opgemerkt dat wij vonden dat de 5 punten van de regiobestuurders -die genoemd werden in de (brand) brief- onvoldoende door de regeringspartijen gehonoreerd zijn. Daarnaast werd benadrukt dat de versterkingsoperatie nog steeds niet voldoende op gang komt, waarbij een belangrijk obstakel is dat er geen groen licht en financiering komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Ook werd benadrukt dat iedere burger het liefst een daadwerkelijke inspectie van zijn woning wil om de veiligheid van zijn woning vast te stellen. lees verder

Brief met dringende oproep naar Tweede Kamer over versterking en schadeafhandeling

IMG_0698.JPGmaandag 21 januari 2019 10:56 Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties roepen in een brief Tweede Kamerleden op om min. Wiebes (EZK) aanstaande woensdag in het debat over het gaswinningsdossier te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen. lees verder

Welke nieuwe naam voor DAL (Delfzijl, Appingedam en Loppersum)

ong.pngzaterdag 29 december 2018 19:04 Van 18 december tot en met 20 januari 2019 kan iedereen een nieuwe naam indienen. Deze moet Nederlands zijn en makkelijk uit te spreken. Verder mag de naam niet te veel lijken op een andere ... lees verder

Raadsvergadering 26 november 2018 Beleidsnotitie Snippergroen

Snippergroenwoensdag 05 december 2018 18:46 In 2015 zijn kaarten opgesteld met betrekking tot snippergroen. U schrijft dat u -aan de hand van deze kaarten- verder uitvoering kunt gaan geven aan de beleidsnotitie snippergroen, echter...... lees verder

nieuws