Welkom!

Raadsleden ChristenUnie presenteren elkaars projecten

Harold a.jpgzaterdag 17 oktober 2020 17:04 Kandidaat raadsleden van ChristenUnie Eemsdelta uit nu nog Appingedam, Delfzijl en Loppersum, presenteren de projecten uit de ‘oude’ gemeenten aan elkaar. Zo willen ze meer leren over wat er gebeurt in de nieuwe gemeente Eemsdelta, omdat de nieuwe raad vanaf 1 januari verantwoordelijk voor het hele gebied. Door de beperkingen van corona ging de partij in groepen van drie en vier mensen op pad.... lees verder

Persbericht DvhN: volgorde partijen definitief, ChristenUnie lijst 2

IMG_0083.JPGzaterdag 10 oktober 2020 09:38 Afgelopen maandag moesten de partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Die zijn allemaal in orde, liet burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl tijdens de zitting weten. Daarmee is de volgorde definitief. Lijst 1: Lokaal Belang Eemsdelta, lijst 2: ChristenUnie en lijst 3: Gemeentebelangen Eemsdelta...... lees verder

Raadsvergadering 28 september 2020 fysiek!

IMG_1721.JPGwoensdag 30 september 2020 13:55 Burg. Hans Engels: "Dames en heren, allemaal welkom, leden van de raad, leden van het collega, afvaardiging van het ambtelijk apparaat en iedereen die thuis meeluistert. Een bijzonder moment. Het was een diepe wens van uw raad om na enkele keren digitaal vergaderen toch maar weer fysiek bijeen te komen. Een volkomen begrijpelijke wens. En we zitten hier dan ook wel in een hele andere opstelling dan gebruikelijk.... lees verder

Standpunt (Zienswijze) ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-2021

IMG_8180b.JPGwoensdag 15 juli 2020 13:20 "De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten!!" lees verder

Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2020

IMG_9576b.JPGdinsdag 14 juli 2020 18:26 De prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht..... lees verder

Persbericht: Ledenvergadering stelt Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma vast

IMG_0006.JPGwoensdag 08 juli 2020 13:37 In zalencentrum Kabzeël in Appingedam is dinsdagavond 7 juli de ledenvergadering gehouden van de ChristenUnie Eemsdelta. Naast andere bestuurszaken is ook de kandidatenlijst vastgesteld en werd het Verkiezingsprogramma voor gepresenteerd.... lees verder

Lobby tekorten Sociaal Domein

DVHN.JPGmaandag 06 juli 2020 13:21 Protestactie Groninger bestuurders 2 juli bij gebouw Tweede Kamer. "We schreeuwen het van de daken, HELP ONS !" lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Moties vreemd aan de orde van de dag

Knipsel.JPGdinsdag 30 juni 2020 11:34 Twee moties die vanavond zijn ingediend gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vandaar "vreemd aan de orde van de dag", maar zijn niet minder belangrijk.... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Jaarstukken 2019 Gemeente Loppersum

Euro bankbiljetten.jpgdinsdag 30 juni 2020 11:22 Er is veel werk verzet, terwijl aardbeving en versterking, waarin vaak weer ingespeeld moest worden op nieuwe regels, en herindeling ook tijd kosten. Dank zowel voor jullie als college als voor onze ambtenaren.... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Werkplein Fivelingo

fivelingodinsdag 30 juni 2020 11:01 Daarnaast hebben we geconstateerd dat meer inwoners aanspraak hebben gemaakt op de gemeentelijke financiële regelingen. Helaas houdt dit geen gelijke tred met het budget wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld, en dat baart onze grote zorgen. We moeten er alles aan doen om dit in Den Haag te laten landen. Dit-kan-zo-niet-langer! “Trap af” is te doen, maar dan wel met armleuningen! lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Welstandsluw bouwen en Welstandsnota

IMG_4280dinsdag 30 juni 2020 10:38 Reactie was de pilot Welstandsluw bouwen, die juist in een wijk -waarin de voorschriften strak waren- mogelijk iets te ver doorschoot. Daarom zijn de reactie's van inwoners van Over de Wijmers begrijpelijk. lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2020 Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen

1.JPGdinsdag 30 juni 2020 10:12 Groningen is al een energieprovincie. Dat willen we graag blijven. We zijn daarom blij met het grotere bod van de provincie.... lees verder

Persbericht "Gemeentewapen en logo Eemsdelta bekend"

logo.JPGvrijdag 26 juni 2020 19:34 Inwoners hebben gekozen voor het logo met de golvende balken. De blauwe balken staan voor het blauwe water, de groene voor het landschap. De golvende vorm betekent dat inwoners in goede en slechte tijden de kop d'r veur houden. De rode kleur staat voor de woningen in de gemeente en geeft de gemeentelijke organisatie weer.... lees verder

Kiezen van nieuw gezicht gemeente Eemsdelta van start

twee logo's.jpgdinsdag 02 juni 2020 09:21 Van 2 tot en met 14 juni kunnen inwoners kiezen welk logo zij het best vinden passen bij hun nieuwe gemeente. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de website www.eemsdeltakiest.nl lees verder

Inwoners kiezen nieuw logo gemeente Eemsdelta

Verkiezing logo gemeente Eemsdelta.jpgdonderdag 28 mei 2020 09:58 Van 2 tot en met 14 juni kunnen de inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta het nieuwe logo voor hun gemeente kiezen..... lees verder

Raadsvergadering 25 mei 2020 Regeling Beschermd Wonen en Opvang

Knipsel.JPGdinsdag 26 mei 2020 10:54 "Voorzitter, het centrale punt in deze hele transitie blijft voor de ChristenUnie dat de cliënten erop aan kunnen dat ze de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben! Die toezegging willen we graag van u horen....." lees verder

Raadsvergadering 25 mei 2020 Visie Ruimte voor Energie

IMG_0457.JPGdinsdag 26 mei 2020 09:29 Bé Prins: "Gelukkig hebben we in onze gemeentes de laatste jaren ook energiecoöperaties zien ontstaan die vanuit het motief om samen te verduurzamen ook plannen voor wind- en zonneparken ontwikkelen.... lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Lokaal plan van aanpak versterking

Knipsel.JPGdinsdag 21 april 2020 12:00 Ieder heeft het gevoel dat de versterking te lang duurt en te traag verloopt. In die situatie te komen met een plan van aanpak waarin vanwege de beperkte middelen en capaciteit prioriteiten moeten worden gesteld, vraagt moed... lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Voorstel Verzilverlening

ik.JPGdinsdag 21 april 2020 11:26 De Verzilverlening is er niet alleen voor de senioren die hier graag wonen, maar die ook in hun eigen huis willen blijven wonen. Eventueel met aanpassingen qua comfort en verduurzaming. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten. lees verder

Raadsvergadering 20 april 2020 Mededelingen omtrent Werkplein Fivelingo

fivelingodinsdag 21 april 2020 11:20 Over de rapportage van de Taskforce Werkplein inzake de financiën: De extra kosten door de crises zullen dramatisch zijn, ook voor de begrotingen van de Eemsdelta-gemeenten. We hadden begrepen dat het VNG bezig is met inventarisatie, en om daarna “Den Haag” te vragen deze extra kosten te vergoeden... lees verder