Start

RSS icon linking to RSS overview

Raadsvergadering 27 mei 2019 Financiën Volkskredietbank (VKB)

Biljetten.jpgdonderdag 30 mei 2019 12:18 Eén van de belangrijkste spreekpunten in de aanpak van het voorkomen van schulden is voorlichting en preventie. De fractie van de ChristenUnie wil hier graag, evenals de Volkskredietbank, nogmaals aandacht voor vragen. lees verder

Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen

raad.jpgdonderdag 30 mei 2019 11:40 Naar aanleiding van de plannen tot plaatsing van een aantal wisselwoningen aan "Veldzicht" in Loppersum staan er een aantal ingekomen stukken op de agenda van bewoners die tegen deze plannen zijn en alternatieve locaties benoemen. Een drietal inwoners maakt gebruik van het spreekrecht om hun ongenoegen, motivatie's en adviezen tot te lichten. (Waarvoor dank!) lees verder

Europese Verkiezingen 23 mei 2019

posters site.jpg.pngmaandag 06 mei 2019 20:07 ChristenUnie-SGP staat voor een herkenbaar christelijk geluid dat ook in Europa gehoord moet worden. Laat Europa haar christelijke wortels waarderen. We zien het als onze Bijbelse opdracht om op te komen voor vrede en recht. We komen in actie tegen geloofsvervolging. We zorgen voor armen en kwetsbaren. Ieder leven verdient bescherming, vanaf het begin en tot het eind. lees verder

24 april 2019, Min. Wiebes stuurt advies waardedaling woningen

foto klein website.pngwoensdag 24 april 2019 20:09 Wiebes: "Zoals ik uw Kamer in mijn brieven van 14 mei en 1 oktober 2018 heb gemeld heb ik een adviescommissie ingesteld om te adviseren over een methode voor het begroten van schade door waardedaling. Het advies is een belangrijke stap richting schadeloosstelling van Groningers voor de waardedaling van de woningen. Ik ben de adviescommissie daarvoor zeer erkentelijk. lees verder

Raadsklankbordgroep nieuwe gemeente Eemsdelta 17 april 2019

eemsdelta.pngvrijdag 19 april 2019 15:26 Hoe en wat? In verband met de gemeentelijke herindeling van Appingedam, Delfzijl en Loppersum is er een Raadsklankbordgroep (RKBG) ingesteld om de herindeling per 1 januari 2021 -in de nieuwe gemeente Eemdelta- goed en volgens een vast plan te laten verlopen..... lees verder

nieuws