Start

RSS icon linking to RSS overview

Carla Dik-Faber brengt werkbezoek aan Loppersum

IMG_7897zaterdag 10 februari 2018 13:48 Daarna heeft Carla, samen met de fractie van de ChristenUnie Loppersum, gesproken met verschillende maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de gaswinning. Mensen die dagelijks werken voor en met bewoners met schade. Schade die niet alleen opgelopen is aan gebouwen, maar vooral ook scheuren in de ziel heeft gemaakt....... lees verder

Gemeente laat zien hoeveel afval u heeft ingeleverd

GRIJZE CONTAINER._9651vrijdag 02 februari 2018 12:02 In de raadsvergadering van 18 april 2017 omtrent invoering Diftar heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal voorstellen gedaan: 1. Wat we moeten doen is onze inwoners te wijzen op alle mogelijkheden om producten -zo u wilt grondstoffen- waarvan men afscheid wenst te nemen, gescheiden aan te bieden. 2. Wij stellen u voor om in januari 2018 per huishouding aan te geven wat de verandering voor de betreffende huishouding zou betekenen bij ongewijzigde aanbieding van afval en invoering Diftar...... lees verder

Eindelijk, het schadeprotocol....

kleine-cartoon-fakkeloptochtdonderdag 01 februari 2018 19:36 maar, het duurt nog enkele weken voordat de schadeafhandeling volledig operationeel is. De ingangsdatum van het nieuwe protocol is 19 maart 2018. De concrete uitvoering kent nog grote uitdagingen waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Alle deelnemers aan het overleg beseffen dat dit een heel grote opgave is..... lees verder

Raad 29 januari 2018 Motie medicinale cannabis (LV)

20151105 medicinale cannabis (3)dinsdag 30 januari 2018 22:04 Samenvattend: .....zal de fractie van de ChristenUnie het toestaan van eigen teelt van medicinale cannabis niet steunen. Nogmaals: De verkrijgbaarheid is dus niet het probleem maar de vergoeding, het gaat dus niet om gezondheid maar om de centen. Dan moeten we dáár iets aan doen en niet beginnen met riskante zelfteelt en bereiding...... lees verder

Raad 29 januari 2018 Watertakenplan 2018-2022

rapportdinsdag 30 januari 2018 21:45 We willen nog wijzen op de koppelkansen die er liggen als er ook duurzaam versterkt wordt. Lijkt de moeite waard als de woning toch grondig wordt aangepakt, ook de ontkoppeling van hemelwater mee te nemen.... lees verder

nieuws