Welkom!

Interview Peter van Campenhout (Havenstad FM) met raadslid Jan van Heerde (CU)

IMG_9635.JPGdinsdag 28 januari 2020 14:34 Vanmorgen was er een opname van Havenstad FM voor het radioprogramma "ik geef een uurtje door". Peter van Campenhout praat met Jan van Heerde, raadslid ChristenUnie Loppersum, over de nieuwe gemeente Eemsdelta..... lees verder

Raadsvergadering 27 januari 2020 Het Lopster Dorpenprogramma

Logo_aanschuiven in___.pngdinsdag 28 januari 2020 12:52 Een programma van, voor en door de inwoners van de 17 dorpen in de gemeente Loppersum! Het Lopster dorpenprogramma hebben we samen met de inwoners gemaakt, en zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd. We hebben het gevuld met oplossingen, acties en projecten. Met dit programma kunnen we bouwen aan een toekomst!... lees verder

Meeschrijven met het programma ChristenUnie Eemsdelta 2021-2026

80284182_571858163658928_5983599504501243904_o.jpgwoensdag 22 januari 2020 11:10 Wethouders, raadsleden en fractieassistenten van de ChristenUnie in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum starten binnenkort met het (mee)schrijven van het verkiezingsprogramma voor de ChristenUnie Eemsdelta…..Help en schrijf jij mee? lees verder

Naam Voedselbank ADL gewijzigd naar Voedselbank Eemsdelta

IMG_1748.JPGdinsdag 14 januari 2020 16:54 De naam van de Voedselbank voor inwoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is aangepast. De nieuwe naam is Voedselbank Eemsdelta, en sluit hiermee naadloos aan op de komende herindeling van bovengenoemde gemeenten, die vanaf
1 januari 2021 samen verder gaan als Gemeente Eemsdelta.... lees verder

Cie. met Onafhankelijke Raadsman Mr. Leendert Klaassen

mr.JPGdinsdag 14 januari 2020 12:31 De Onafhankelijke Raadsman behandelt sinds 2013 klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen. Daarbij probeert hij niet alleen te signaleren, maar ook te bemiddelen richting de betrokken organisaties, zoals NAM, CVW, NCG en TCMG.... lees verder

Nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum 9 januari 2020

IMG_9523a.JPGvrijdag 10 januari 2020 15:09 Druk bezochte nieuwjaarsvisite Gemeente Loppersum. Burgemeester Hans Engels sprak zijn laatste Nieuwjaarstoespraak uit voor de gemeente Loppersum. Met een vork als stemvork werd het Grunnens laid ingezet, wat uit volle borst werd meegezongen..... lees verder

Persbericht 17 december 2019 Benoeming gemeentesecretaris nieuwe gemeente Eemsdelta

RHHKoch portret2.jpgwoensdag 18 december 2019 16:41 Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Ronald Koch benoemd tot beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta maakt de benoeming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uiteindelijk definitief... lees verder

Raadsvergadering 16 december 2019 afscheid Lies en beëdiging Jan Chris

IMG_9381.JPGdinsdag 17 december 2019 15:01 Tijdens deze laatste raadsvergadering van het jaar 2019 hebben we afscheid genomen van raadslid Lies Oldenhof, zij doet een stapje terug en wordt fractieassistent. Haar vervanger Jan Chris Wagenaar neemt haar plaats in. Chris Bultje wordt fractievoorzitter van de PvdA. lees verder

Raadsvergadering 16 december 2019 Taskforce Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsdinsdag 17 december 2019 14:51 We verwachten veel van de Taskforce informatiebijeenkomsten. Géén algemeen luchtig verhaal, maar concrete gegevens over de tussenstanden. Ook met betrekking tot de uitstroom! en de financiën. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan nemen we aan dat we op de raadsvergadering onder het punt “verbonden partijen” vragen over de voortgang van de taskforce kunnen stellen..... lees verder

Groningers vinden versterking nodig, maar denken niet dat dit gebeurt....

IMG_8168.JPGmaandag 16 december 2019 11:03 Groningers met schade aan hun huis hebben er vaak weinig vertrouwen in dat hun woning ook daadwerkelijk wordt versterkt. Dat blijkt uit onderzoek van Katherine Stroebe en Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). lees verder

Raadsvergadering 25 november 2019 Regeling aardgasvrij wonen

IMG_0310.JPGdinsdag 26 november 2019 11:56 De fractie van de ChristenUnie heeft al enige tijd aangedrongen op een vorm van subsidie waarbij woningeigenaren in onze gemeente gestimuleerd worden om deel te nemen in de energietransitie en de eigen woning te verduurzamen. Of het nu gaat om minder energie gebruiken, overigens de goedkoopste vorm van energiebesparing, of om bijvoorbeeld isolatie... lees verder

Raadsvergadering 25 november 2019 Concept Ruimtelijke Centrumvisie

IMG_6545(1).jpgdinsdag 26 november 2019 11:14 Een centrumvisie om de kansen voor het centrumdorp Loppersum in combinatie met de uit te voeren versterkingsopgave te benutten. Dat vergt een grondige voorbereiding en zoeken naar mogelijkheden om het centrum zo aantrekkelijk te maken en te houden voor de toekomst dat niet alleen de inwoners van dorp Loppersum, maar ook mensen uit de wijde omgeving naar Loppersum komen om niet alleen de supermarkt aan te doen, maar ook uitgenodigd worden om de andere winkels, horeca en cultuurhistorische gelegenheden te bezoeken... lees verder

Raadsvergadering 25 november 2019 Lopster dorpenprogramma

loppersum 11  (1)dinsdag 26 november 2019 10:38 Belangrijk om onze inwoners bij het verbeteren van hun welzijn te betrekken om te weten wat hun wensen en plannen zijn. Zo krijgen plannen ook beter draagvlak bij onze inwoners. Hieruit bleek dat onze inwoners als dorp graag willen verduurzamen en samen dingen op willen pakken zoals de energietransitie en de zorg voor elkaar..... lees verder

Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen

ffaBngvi_400x400.pngdinsdag 19 november 2019 14:48 Nationaal Programma Groningen is een ambitieus programma dat gericht is op de toekomst van elke Groninger. Een programma van tien jaar, met als belangrijkste ambities: groei van de economie, verbetering van de leefbaarheid, aansluiten van het opleidingsniveau op de arbeidsmarkt, een betere natuur en klimaatbestendigheid. Om hiermee aan te slag te kunnen heeft het Rijk als startkapitaal 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. lees verder

1e najaarsvergadering CU Eemsdelta

IMG_9163.JPGdonderdag 14 november 2019 17:14 Gisteravond in de Harmannizaal van Centrum Kabzëel in Gemeente Appingedam hebben we de 1e najaarsvergadering van de ChristenUnie Eemsdelta mogen houden. Vóór de pauze aandacht voor de komende herindelingsverkiezingen die in november 2020 zullen worden gehouden..... lees verder

Raadsvergadering 4 november 2019 (laatste) Begroting 2020

IMG_8871.JPGdinsdag 05 november 2019 16:49 We zagen als kleine gemeente kans inwoners goed en vroeg te betrekken bij beleidskeuzes over hun eigen dorp. Zowel dorpenoverleg als dorpsbudget dragen hieraan bij. Dit geeft dorpen die meedenken en meedoen. Eigen dorpshuis en voorzieningen, dorpenbudget en belonen van zelfwerkzaamheid horen bij die eigen verantwoordelijkheid.... lees verder

Beëdiging Wim Hartlief in het bijna aardbevingsbestendige Lopster Gemeentehuis

IMG_8776.JPGdinsdag 29 oktober 2019 12:14 Gistermiddag waren we in de gelegenheid om een kijkje te nemen op de bouwplaats van Gemeentehuis Loppersum. Sinds maart van dit jaar wordt er hard gewerkt om het Gemeentehuis vóór de jaarwisseling aardbevingsbestendig op te leveren, zodat bij calamiteiten in de Provincie in ieder geval één locatie is waar veilig de zaken gecoördineerd kunnen worden. lees verder

Raadsvergadering 28 oktober 2019 Tertaalrapportage Werkplein Fivelingo

Fivelingo rechtsdinsdag 29 oktober 2019 10:55 Op dinsdag 8 oktober 2019 zijn we tijdens een bijeenkomst geïnformeerd, of liever gezegd geconfronteerd met de financiële malaise bij Werkplein Fivelingo. De fractie van de ChristenUnie was zeer verbaasd over de cijfers die werden gepresenteerd en de uitleg daarbij. Het kwam hard aan: “De eerste 8 maanden ziet Werkplein Fivelingo zich geconfronteerd met een te verwachten tegenvallend resultaat van bijna 2 miljoen euro”. Het had meer weg van een koude douche. lees verder

Raadsvergadering 28 oktober 2019 Programmakader NPG

index.pngdinsdag 29 oktober 2019 10:33 We zijn blij dat naast de Lopster inbreng in de Raadsklankbordgroep -in de septemberbijeenkomst- ook onze inbreng via Eemsdelta om een duidelijk Plus te zetten op de energietransitie alsnog is opgenomen. Op deze manier kan in het bevingsgebied de energietransitie en verduurzaming van woningen extra financiële impulsen krijgen bovenop de landelijke taakstelling en subsidies..... lees verder

Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Eemsdelta

eemsdelta.pngzaterdag 28 september 2019 10:08 De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen. lees verder